RE:USE

Marbodal RE:USE handlar om hur du tar hand om ditt gamla kök. Vi delar in det i två kategorier. Återbruk och återvinning.

Återbruk handlar om hur ditt gamla kök kan bli något nytt. För dig eller för någon annan. En arbetsbänk i garaget? Förvaring i ungdomsrummet? Eller ett kök i sommarstugan? Du kan även sälja köket eller skänka bort det.

Återvinning handlar om att ta hand om förbrukat material på rätt sätt och se till så att så mycket som möjligt går tillbaka till kretsloppet

Så kan du återbruka och återvinna ditt gamla kök

När det är dags att byta ut ditt kök behövs det gamla köket tas om hand om. Tänk först igenom om det är något som du skulle vilja behålla. Gamla köksskåp kan passa perfekt i till exempel förråd och garage. 

Om du inte hittar något nytt användningsområde för ditt gamla kök är det viktigt att det återvinns på rätt sätt. Läs vidare.