Marbodal franchise – en möjlighet som sticker ut

Marbodal franchise kan vara den möjlighet som du letat efter – en chans att starta och driva ett eget företag som du kan vara stolt över och som kan ge dig den flexibilitet och ekonomi som du saknat som anställd eller tidigare egenföretagare.

Varför Marbodal franchise?

Köksbranschen växer

Allt talar för en fortsatt urbanisering och förtätning av våra storstadsregioner. Höga hus- och bostadsrättspriser i kombination med fortsatt låga räntor har gjort och kommer göra att allt fler får råd att bygga om och renovera sina kök.

Mer pengar läggs på kök än tidigare

Köket får allt större betydelse i våra hem. Köket är inte längre främst en plats för matlagning, det är många gånger hemmets hjärta, en livsstilsprodukt med design, funktion och hållbarhet som viktiga inslag. Köket har blivit det naturliga rummet för många av hushållens aktiviteter, därför tillbringar mycket tid i våra kök. Vi tillbringar mer tid i våra kök, och därför får det kosta mera nu.

Starkt varumärke med en tydlig miljöprofil

Marbodal har funnits i snart 100 år och är en av Sveriges mest kända och mest omtyckta köksleverantörer. Vi sätter alltid design och funktion i första rummet och tummar inte på kvaliteten. Vi skapar kök som håller länge och storsatsar på att möta konsumentens förändrade krav. Med en lång historik och tradition har vi fortsatt att producera kök i Tidaholm. Aldrig har lokalproduktion och korta transportvägar varit viktigare. När det gäller hållbarhet och miljö har vi satt ribban högt och vi strävar efter att guida konsumenten i att göra hållbara och smarta val, tillsammans med oss. Vi gör kök för nästa generation.

Låga startkostnader

Att starta en ny butik, oavsett bransch, kräver i regel mycket stora investeringar av en franchisetagare. På Marbodal har vi utvecklat en bättre lösning för att skapa större trygghet för dig när du är ny som franchisetagare. En trygghet som gör att vi minimerar riskerna och maximerar möjligheterna för dig att lyckas med din Marbodalbutik. Vår lösning innebär att din insats i rent kapital blir betydligt lägre än hos våra franchisekonkurrenter, utan att för den skull minska dina vinstmöjligheter.

Nöjda franchisetagare

När vi utvecklade vår franchisesatsning satte vi höga mål. Vi ville att våra franchisetagare i framtiden skulle svara JA på tre frågor:

1) Trivs du med ditt yrkesliv?
2) Tjänar du pengar?
3) Skulle du göra om samma sak igen?

Får du möjlighet, så ställ gärna dessa frågor till våra franchisetagare.

Vad krävs för att bli en framgångsrik franchisetagare till Marbodal?

Om du älskar att arbeta med andra, har ett stort intresse för inredning- och design och en ambition att få ett eget företag att växa och bli lönsamt, så kan vi tillhandahålla kunskap och resurser för det ska bli verklighet. Självklart kan vi inte garantera dig framgång från första dagen men vi kan visa dig vad våra franchisetagare har lyckats med och hur du kan göra för att nå samma resultat, eller kanske t o m ännu bättre.

Tidigare erfarenhet från köks- eller inredningsbranschen är värdefull men inte avgörande. Oavsett bakgrund är dina personliga egenskaper och din drivkraft det viktigaste för att du ska lyckas hos oss.

Våra befintliga franchisetagares bakgrund och erfarenhet skiljer sig en hel del, med det som är gemensamt är att alla de är personer som förutom stor säljerfarenhet;

  • har en stark vilja och önskan att äga och driva ett eget framgångsrikt företag med personal
  • är ansvarstagande och noggrann
  • utstrålar trygghet och stabilitet i samtal med kunder och medarbetare
  • har erfarenhet av att leda och inspirera andra
  • älskar att sätta upp personliga mål och nå dem
  • har en god privatekonomi och ekonomiska resurser att starta och finansiera ett eget aktiebolag

Att äga och driva egen Marbodalbutik kan vara mycket givande både ekonomiskt och känslomässigt. Det passar inte alla och det kräver ett stort engagemang. Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Har du ambitionen, engagemanget, viljan och förmågan att få saker att hända, så vill vi gärna komma i kontakt med dig.

Vill du veta mer om Marbodal Franchise?

Kontakta etablering@marbodal.se

Din Marbodalbutik

Det ligger mycket arbete bakom varje butiksöppning. Innan vi bygger en ny butik gör vi noggranna marknadsanalyser kring var butiken bör ligga. Vi går aldrig in i andra lägen än de allra bästa för att sälja våra Marbodalkök. Saknar vi en färdig lokal i det område du vill öppna kommer vi tillsammans göra en grundlig utredning om området och lokalen innan vi tar öppningsbeslut. Marbodal står alltid för hyresavtalen och hyr i sin tur ut till dig som franchisetagare. Detta underlättar mycket för dig som nystartad företagare.

Butiksupplevelsen är viktig

Kundens butiksupplevelse har alltid varit viktig för Marbodal. Vi har därför en hel avdelning som arbetar med butiksupplevelsen. När lokalen är klar kommer du få hjälp av vår ”Butiksupplevelsemanager” att rita upp butikslösningen och inredningen enligt Marbodals senaste butikskoncept. Här kommer du få vara med och hjälpa till en del, allt för att du ska känna att det är ”din” butik, när butiken väl öppnar.

Vår support

Före öppning

För att ge dig bästa förutsättningar att lyckas med din Marbodalbutik kommer vi sätta full fart från start. Förutom hjälp att sätta upp din butik kommer vi utbilda dig och dina medarbetare under ca två månader före öppning så att ni alla ska känna er fulla av självförtroende och kunskap när butiken väl öppnar. Utbildningen som är förlagd till vår Marbodal Akademi och är mycket omfattande och innehåller bl.a.

  • Produktkunskap
  • Säljutbildning
  • Ritprogram
  • Offert- och kunduppföljningsprogram

Självklart finns vi också med dig i butiken dagarna före och efter öppning.

Löpande support

När din butik är i gång kommer vi finnas med dig som en trygg partner. Vi kommer se till att du får utbildning på nya produkter, och kontinuerligt säljstöd för dig och dina säljare. Om du nyanställer kommer vi guida dig i hur du ska ta hand om och utbilda din personal från första dagen. Naturligtvis har du tillgång till Marbodals Kundservice som är öppen alla dagar från kl. 7-17. Du kommer ha en utpekad KAM (Key account manager) som kommer hjälpa dig att utveckla verksamheten ekonomiskt. Du kommer få tillgång till vårt kundupplevelseteam som supporterar dig i hur vi alltid håller butikerna på topp utifrån vårt koncept. Vår HR-funktion kan hjälpa dig med frågor som rör rekryteringar eller andra personalfrågor. Din framgång är vår framgång. Det är så vi tänker.

Marknadsföringsupport

När det gäller marknadsföring kommer du få ett starkt stöd från Marbodals marknadsavdelning. Deras roll är att kontinuerligt ta fram varumärkesbyggande och taktisk nationell marknadsföring. De skapar också lokala kampanjer som hjälper till att driv försäljning i din butik. På Marbodal jobbar vi i flera olika mediekanaler med strategiskt utformade budskap. Utöver detta tar marknadsavdelningen fram inspirerande kataloger samt säkerställer att vår hemsida och vår sociala media har relevant, inspirerande och säljdrivande kommunikation.

Investering

Vad kostar det att starta upp en Marbodalbutik?

Vår långsiktiga framgång bygger på att våra franchisetagare blir framgångsrika och får en bra avkastning på sin investering, både i tid och pengar. Därför har vi i vår franchisemodell valt att underlätta för dig som ny företagare genom att hjälpa dig med finansieringen av din butik och vissa kostnader i samband med uppstart. Din egen investering begränsas till ca 300 000 – 500 000 kr. Pengar som du behöver kunna finansiera med egna skattade medel eller i kombination med banklån. Exakt hur vårt ekonomiska upplägg ser ut kommer vi vara helt transparanta med i vår rekryteringsprocess för nya franchisetagare.

Nästa steg

Att starta eget företag är ett seriöst åtagande. Ett åtagande som du behöver vara helt säker på. Du behöver också vara säker på att Marbodal (som ägs av Nobia Svenska Kök AB) är rätt affärspartner för dig. På samma sätt behöver vi ta reda på om du har förutsättningar att bli framgångsrik lokal ambassadör för Marbodal. Processen för att bli franchisetagare till Marbodal är därför en process för informationsutbyte baserad på våra företagsvärderingar om öppenhet och ärlighet. Du får svar på alla dina frågor och får all den tid du behöver för att tänka igenom saker och ting. Under processen lär vi känna varandra. Förhoppningsvis vill vi i slutändan samma sak. Hoppas det!

Vill du veta mer om Marbodal Franchise?

Kontakta etablering@marbodal.se