Vi vill bidra till en hållbar framtid för människor och miljö genom hållbar design, hållbara materialval, tillverkningsmetoder och transporter. Vårt hållbarhetsarbete, stort som smått, kallar vi – Marbodal RE:

 

 

Svanenmärkta kök

Sveriges bredaste sortiment av Svanenmärkta kök, bra för dig och för miljön

Klimatmål

Antagit ett vetenskapligt klimatmål för att bidra till att begränsa temperaturökningen till 1,5 grad

Lokal produktion

Sedan 1924 har vi producerat och utvecklat våra kök lokalt i Tidaholm
Ge ditt gamla Marbodalkök ett nytt liv. Behåll det du gillar. Byt det du behöver.

RE:NEW

Ge ditt gamla Marbodalkök ett nytt liv. Behåll det du gillar. Byt det du behöver.

Vi erbjuder byte av allt från luckor och knoppar till bänkskivor och vitvaror på befintliga köksstommar. RE:NEW är ett enkelt och smidigt sätt för dig att ge ditt kök en ny design. Ett nytt liv. På ett hållbart sätt.

Läs mer om RE:NEW och byte av köksluckor och andra delar

RE:DUCE

Vi arbetar ständigt med att minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom noga utvalda materialval, tillverkningsmetoder och transporter. Vi har Sveriges bredaste sortiment av Svanenmärkta produkter vilket är ett omsorgsfullt val för miljön.

Hållbarhet handlar även om att kunna leva klimatsmart i köket, därför utvecklar vi produkter som underlättar källsortering och minskar matsvinn - allt för att du ska känna att du gör en insats - varje dag.

Läs mer om RE:DUCE och minskad miljöpåverkan

Välj smart för att aktivt reducera klimatpåverkan
Så tar du hand om ditt gamla kök. Återbruka eller återvinn.

RE:USE

Så tar du hand om ditt gamla kök. Återbruka eller återvinn. Återbruk handlar om hur ditt gamla kök kan bli något nytt. För dig eller för någon annan. Återvinning handlar om att ta hand om förbrukat material på rätt sätt och se till så att så mycket som möjligt går tillbaka till kretsloppet.

Läs mer om RE:USE - återbruka eller återvinna

RE:PAIR

Ett kök får sina törnar med tiden men med rätt omsorg och vård kan du förlänga kökets livslängd. Ta hand om ditt kök så kommer ditt kök ta hand om dig, i många år.

Läs mer om RE:PAIR och hur du förlänger kökets livslängd

Med rätt omsorg och vård kan du förlänga kökets livslängd

I köket finns det en hel del vi kan göra för att leva hållbart, här är mina fem bästa tips:

 

  • Ha energisnåla vitvaror.
  • Ha snålspolande kranar
  • Prioritera hållbar och miljömärkt köksinredning
  • Använda miljömärkta rengöringsprodukter
  • Ät mer grönt och sträva efter att inte låta mat gå till spillo

 

Amanda Jackson, Hållbarhetschef Nobia AB