Marbodal Arkitekt plus Sand - köksö i beige kulör.

Bästa kund,

Leveransen från Marbodal närmar sig och DHL som sköter våra transporttjänster börjar nu planera inför den.

 

• DHL kontaktar dig dagen innan leverans för att informera och göra en avstämning. Viktigt att ni svarar på detta samtal.

• På leveransdagen aviserar chauffören en timme innan ankomst.

• Om det finns trafikhinder på vägen till leveransadressen är det viktigt att du förmedlar det till din säljare. Ändrat aviseringsnummer är också viktigt att förmedla till säljaren.

När godset är lossat är du som mottagare tillsammans med chaufför skyldig att kontrollera leveransen.

• Kontrollera att antalet levererade kolli stämmer överens med antalet kolli som är angivet på fraktsedeln. Med kolli menas de antal pallar eller kartonger som skall levereras. En leverans kan bestå av två pallar och en kartong, vilket då ger tre kolli. Om avvikelse i antal kolli eller transportskada har uppstått noteras detta på samtliga sidor på fraktsedeln före påskrift och meddelas säljaren senast fem arbetsdagar efter mottagande. Transportskada, emballage och etikett fotodokumenteras.

• Det är viktigt att de levererade produkterna direkt efter leverans placeras i torrt utrymme med luftfuktighet och temperatur som motsvarar normalt bostadsutrymme. Tänk på att det kan finnas särskilda förvaringsinstruktioner för t.ex. bänkskivor.

• Du bör omgående efter leveransen emballera av och kontrollera mottagna produkter. Eventuella skador som inte var synliga vid mottagandet skall anmälas till din säljare, även här gäller fotodokumentation av skadan, emballaget och etiketten.

Har du funderingar angående din leverans, kontakta din säljare direkt. Övrigt som har med leveransen att göra hänvisar vi till tidigare delgiven dokumentation.

Vi önskar dig en fortsatt bra dag!
Marbodal