Miljövarudeklarationer

En EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration som visar en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, från råvaruutvinning till avfallshantering. Grunden är en LCA, en s.k. livscykelanalys (Life-Cycle Assessment). Resultatet är ett tredjepartsverifierat dokument som ger transparent och jämförbar miljöinformation om en färdig produkt eller komponent.

Här finner du alla Marbodals miljövarudeklarationer (EPD).