Sveriges bredaste sortiment av Svanenmärkta kök

Svana är ett ord för alla hållbara handlingar, stora som små.

Med ordet svana vill vi inspirera till, och göra det enklare, att både prata om och leva ett mer hållbart liv. Att svana är alla hållbara handlingar som till exempel att återvinna, källsortera, kollektivresa och att inte slösa eller överkonsumera. Men när du verkligen behöver något, välj gärna miljömärkta varor och tjänster som klarat våra hårda miljökrav – då väljer du att leva mer hållbart; att svana ditt liv.

Varför Svanenmärkt?

Svanen är en miljömärkning som hjälper konsumenten att göra bra val för miljön. Svanenmärkta produkter utvärderas och analyseras utifrån ett livscykelperspektiv - från innehåll (till exempel råvaror och kemikalier), hur den framställs (vatten- och energiförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark), kvalitet och hållbarhet och hur produkten tas om hand när den är förbrukad (återanvändning och avfall). Svanen ställer tuffa krav; begär in dokumentation och omfattande tester från oberoende laboratorier för att säkerställa att alla kraven uppfylls.

Fördelarna med en Svanenmärkning är många. Du får en produkt som har klarat av hårda miljö-, hälso-, kvalitets- och funktionskrav. Med andra ord produkter som håller länge och där du kan vara trygg i att du har ett kök som innehåller minimalt med farliga kemikalier och som bidrar till en sundare inomhusmiljö i ditt hem.

Svana är ett ord för alla hållbara handlingar, stora och små

Med ordet svana vill vi inspirera till, och göra det enklare, att både prata om och leva ett mer hållbart liv. Att svana är alla hållbara handlingar som till exempel att återvinna, källsortera, kollektivresa och att inte slösa eller överkonsumera. Men när du verkligen behöver något, välj gärna miljömärkta varor och tjänster som klarat våra hårda miljökrav – då väljer du att leva mer hållbart; att svana ditt liv.