Marbodals hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete är mycket viktigt för oss på Marbodal. Genom vårt arbete vill vi bidra till en mer hållbar framtid för människor och miljö, både vad gäller designen men även materialval, tillverkningsmetoder och transporter. Svanenmärkta produkter är inte bara ett omsorgsfullt val för miljön. Det är också ett smart val då köket klarar hårda funktions- och kvalitetskrav.

Hållbarhet handlar även om att kunna leva klimatsmart i sitt kök, därför utvecklar vi produkter som underlättar källsortering och minskar matsvinn - allt för att du ska känna att du gör en insats - varje dag.

  • Marbodal Fagerö - pumpa med grönt

Hållbar livsstil i köket

Läs mer
  • Marbodal Fagerö Frö - kökslucka i gråbeige kulör

Svanenmärkta kök

Läs mer
  • Marbodal - Referensprojekt - Cederhusen

EKO-prestanda

Läs mer

Träffa Amanada Jackson, Hållbarhetschef på Nobia

Till intervjun

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE OCH FOKUS

Genom vårt arbete med hållbarhet vill vi bidra till en hållbar framtid genom att hjälpa våra kunder att leva ett mer hållbart liv i köket. Dessutom vill vi minimera eventuella negativa effekter från våra produkter och processer på människor och på den här planeten. Vårt sätt att arbeta med hållbarhet/miljö innefattar allt från hur vi utformar, utvecklar och tillverkar produkter till hur vi bedömer risker och möjligheter samt engagerar leverantörer och andra intressenter. Vår ambition är att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete både för våra produkter och vår verksamhet.

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor identifieras med hjälp av den dialog som förs med våra intressenter. Dessa fokusområden sätter prioriteringarna för vårt arbete framöver:

Hållbara materialval - Material från källor med begränsad påverkan på människa och miljö.

Produktansvar - Produktsäkerhet och produktutveckling som beaktar människa och miljö samt transparent produktspecifikation.

Ansvarsfulla inköp - Urval, uppföljning och granskning av leverantörer med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik som grund.

Arbetsvillkor, hälsa och säkerhet - Säkra arbetsplatser med rättvisa villkor där respekt för mänskliga rättigheter, individen och mångfald främjas.

Minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning - Minskad klimatpåverkan i livscykeln, effektiv resursanvändning, återvinning och avfallshantering.

Affärsetik och anti-korruption - Arbetssätt och förhållningssätt för att säkra lagefterlevnad, främja transparens och säkerställa god affärsetik i värdekedjan.

Läs mer om vårt hållbarhetsansvar eller Nobias hållbarhetsarbete

 

Marbodal-bark