Garantier för ditt nya Marbodalkök

Marbodal-Fagero-tall-gron-livet-i-koket

Ditt nya Marbodalkök innefattar 5 års garanti på alla produkter. Du har även 25 års garanti på funktionen av gångjärn och lådskenor i ditt kök.

Nedan kan du läsa om vilka garantier som gäller för ditt kök och på vitvarorna.

Vid konsumentköp av kök genom hantverkare, bostads- eller husföretag:
Om du köper ditt kök av en hantverkare eller om köket ingår i en lägenhet/villa som du köper av ett bostads- eller husföretag kan andra regler tillämpas än Marbodals garantivillkor och du måste vända dig till din avtalspart.

Marbodal följer TMF’s (Trä- och Möbelindustriföbundet) Allmänna Leverans- och Köpvillkor för konsumentköp gällande kök.

Du som konsument har 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Marbodals garantier omfattar produkt- och konstruktionsfel under normal användning. Dessutom lämnar vi 2 års kompletteringsmöjligheter. Detta gäller för produkter köpta efter 2019-03-01.


Vad omfattas inte av den här garantin?

Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, hack, stötar, repor eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkterna har placerats utomhus eller i lokaler med temperaturer eller luftfuktighet som inte motsvarar normalt bostadsutrymme. Följ noggrant de monterings- och skötselanvisningar som följer med leveransen. Garantin täcker inte produkter som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, förändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte skador som uppstått indirekt.

Vi hjälper dig hela vägen

Har du några frågor så kontakta din återförsäljare.

Hitta din återförsäljare här!

Marbodal Köksexperter