Tillsammans skapar vi värde genom hela livscykeln och formar en hållbar köksresa

Vårt hållbarhetsarbete innefattar flera områden som är viktiga för oss, våra samarbetspartners och kunder. Gemensamt kan vi skapa värde genom hela livscykeln och tillsammans forma en hållbar köksresa.

Marbodal ingår i Nobiakoncernen, som har ett gediget hållbarhetsarbete som bygger på FN:s mål för en hållbar utveckling. Sedan 2017 jobbar Marbodal efter den koncerngemensamma hållbarhetsstrategin som bygger på fyra stycken huvudområden: hållbar innovation, material från hållbar källa, minska koldioxidutsläpp och ansvarsfulla inköp.

- För att kunna arbeta genom hela livscykeln måste vi informera, inspirera, involvera och engagera alla parter som gör en hållbar köksresa möjlig. På så sätt kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar utveckling. Vi vill öka takten och arbetar nu med vår nästa hållbarhetsstrategi, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Nobia.

Fastställda mål driver oss framåt och handling ger resultat. Här är några exempel på var vi är idag inom de olika områdena:

Marbodal - LED-profil arbetsbelysning. Flexibel och anpassningsbar belysning för enkel installation

Hållbar innovation

Under året har produktstyrkort införts. Det har både optimerat vårt utvärderingsarbete av nya produkter och bidragit till nya perspektiv på värdering av material och design för cirkularitet.

Material från hållbar källa

I dag kommer merparten av det trä som används i vår produktion från erkänt certifierad avverkning och resterande är återvunnet trä eller trä från leverantörer vars hållbarhetsarbete har granskats och godkänts.

Minska koldioxidutsläpp

Vi har uppnått målet om 100 procent förnybar el i alla produktionsanläggningar.

Ansvarsfulla inköp

Vi har koncerngemensamma program för ansvarsfulla inköp som bygger på respekt för mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik som grund.

Programmet omfattar riskanalys, granskning, utvärdering samt en anonym kanal för rapportering av överträdelser av vår uppförandekod för leverantörer.

En ytterligare satsning vi har utvecklat och presenterat under andra halvan av året är utbildningsprogrammet Hållbarhet i Marbodals Köksakademi.

Dessutom har vi utökat Marbodals sortiment av Svanenmärkta produkter under året. Merparten av Marbodals sortiment är idag Svanenmärkt: skåpstommar i vit MFC, laminatbänkskivor, luckor, dekorsidor, passbitar, socklar takanslutningar och ryggar. I Sverige utgör 60 procent av all försäljning Svanenmärkta produkter.

 

Marbodal Jordnära Bark