Integritetspolicy & villkor

Integritetspolicy

Vi tar dataskydd på stort allvar och strävar efter att skydda dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om våra rutiner och de alternativ du har för hur vi samlar in, behandlar och använder information med koppling till dig. Denna integritetspolicy utgör tillsammans med våra Användarvillkor en del av ditt avtal med oss. I våra Användarvillkor hittar du information om termer med inledande versal i denna integritetspolicy, såvida inget annat anges nedan.
Vi förbehåller oss rätten att vid återkommande tillfällen göra tillägg till innehållet i denna integritetspolicy och rekommenderar därför att du kontrollerar policyn regelbundet.

1. Allmänt

Nobia Svenska Kök, Mossebogatan 6, Tidaholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas enligt denna integritetspolicy. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen. Om du använder tjänster från tredje part (till exempel Facebook) i samband med vår tjänst, gäller tredjepartsaktörernas policyer för dessa tjänster. Genom att registrera ett användarkonto på vår Webbplats godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med de villkor som anges nedan.

2. Personuppgifter som vi samlar in

”Personuppgifter” är alla former av data som gör det möjligt att identifiera dig som person – till exempel namn, adress eller e-postadress.
Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter som du tillhandahåller när du registrerar ett användarkonto – till exempel namn, adress, e-postadress, kön, ålder och lösenord. Vi samlar också in, behandlar och använder information som kan betraktas som personuppgifter när du använder Tjänsten, däribland:
(i) information om hur du använder Tjänsten
(ii) information om frågor du ställer
(iii) Användarinnehåll som du publicerar, laddar upp och/eller bidrar med till Tjänsten, samt
(iv) tekniska data, till exempel den internetadress du använder eller din IP-adress.
Om du loggar in på Tjänsten via Facebook ger du oss tillstånd att samla in autentiseringsuppgifter som till exempel användarnamn, lösenord och andra personuppgifter som kan vara tillgängliga genom eller via ditt Facebook-konto.

3. Syftet med insamling av personuppgifter

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter särskilt i följande syften:
(i) för att uppfylla och tillämpa Villkoren (dina kontaktuppgifter kan till exempel behandlas i detta syfte)
(ii) för att anpassa och förbättra din upplevelse av Tjänsten samt produkter och andra tjänster som du får tillgång till via Tjänsten (data som visar hur du använder Tjänsten kan till exempel behandlas i detta syfte)
(iii) för att administrera ditt användarkonto (ditt namn kan exempelvis behandlas i detta syfte)
(iv) för att utveckla nya produkter och tjänster samt för att analysera hur du använder tjänsten (data som visar hur du använder Tjänsten kan till exempel behandlas i detta syfte)
(v) för att skicka erbjudanden och nyheter via e-post (din adress kan till exempel behandlas i detta syfte)
(vi) för att kommunicera med dig (din e-postadress kan till exempel behandlas i detta syfte)
(vii) för att uppfylla våra juridiska förpliktelser (ditt namn och lösenord kan till exempel behandlas i detta syfte).

4. Samtycke till och upphörande av direktmarknadsföring

Vi kan också använda personuppgifter för elektronisk direktmarknadsföring av övriga företag i koncernen eller av andra företags tjänster och produkter, förutsatt att du uttryckligen har godkänt detta.
Du har alltid möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke (dock inte retroaktivt) rörande direktmarknadsföring. Meddelande om detta kan skickas till:

Nobia Svenska Kök AB
Marknadsavdelningen
Mossebogatan 6
52281 Tidaholm
webeditor@marbodal.com

5. Delning av uppgifter med närstående parter eller tredje part

Det kan även förekomma att vi delar dina personuppgifter med andra företag i koncernen och med leverantörer av tredjepartstjänster som utför tjänster på uppdrag av oss – till exempel infrastruktur-, IT-, och kundtjänster samt statistiska analyser – så att det blir möjligt för dem att tillhandahålla dessa tjänster. I alla övriga fall kommer dina personuppgifter inte att lämnas ut till tredje part utan ditt föregående samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra detta på grund av beslut från domstol eller offentliga myndigheter. Överföring av information kan bland annat ske genom internetbaserad teknik. Vi avser inte att sälja eller på annat sätt överlåta dina personuppgifter till tredje part.

6. Information/korrigering/blockering/borttagning

En gång per kalenderår har du rätt till att utan kostnad erhålla information om personuppgifter rörande dig som vi behandlar, om källorna till dessa uppgifter, hur dessa uppgifter används och till vilka mottagare uppgifter har lämnats ut. En sådan förfrågan måste vara skriftlig, innehålla ditt namn och ett personligt identifikationsnummer och vara undertecknad av dig.
Du har också rätt att när som helst begära korrigering eller borttagning av uppdaterad eller felaktig information.
I båda fallen skickar du din begäran till följande adress:

Nobia Svenska Kök AB
Marknadsavdelningen
Mossebogatan 6
522 81 Tidaholm
Eller skicka e-post till webeditor@marbodal.com

7. Cookies

Vi använder cookies på Webbplatsen för att anonymt identifiera den enhet du använder så att vi kan förbättra din upplevelse av Webbplatsen.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare och gör att vårt system kommer ihåg din enhet när du besöker Webbplatsen. Inga personliga identifierbara data lagras i cookies, endast ett anonymt id-nummer.

Hur kan du blockera cookies?
Du kan hindra Webbplatsen från att placera cookies i webbläsaren genom att ändra inställningarna för webbläsaren. Det är dock möjligt att Tjänsten inte fungerar om du hindrar Webbplatsen från att använda cookies. Metoden för att blockera cookies beror på vilken webbläsare du använder. Se ”Hjälp” eller motsvarande i din webbläsare för instruktioner.

Varför använder vi cookies?
Anpassning av innehållet på webbplatsen
Vi använder cookies för att personanpassa Webbplatsens innehåll och spara dina preferenser så att vi kan optimera din upplevelse av Webbplatsen. Dessa funktionscookies är förstapartscookies, vilket innebär att de placeras av www.marbodal.se.

Förbättringar av Webbplatsen
Vi arbetar ständigt för att förbättra Webbplatsen. För att kunna analysera besökarnas beteende på en anonym och övergripande nivå använder vi Google Analytics.
Informationen om hur du använder Webbplatsen överförs anonymt till Google. Vi försöker inte koppla din IP-adress till personligt identifierbar information om dig och din IP-adress trunkeras innan den skickas till Google.
De beteenderelaterade data som samlas in behandlas i syfte att sammanställa statistiska rapporter om aktiviteten på Webbplatsen. Avsikten är inte att leta efter individuella användares beteende, utan att sammanställa statistik – till exempel för att besvara frågan ”hur många använde toppnavigeringen förra veckan?”. Rapporterna används sedan som beslutsunderlag till förbättringar av Webbplatsen. Dessa analyscookies är förstapartscookies, vilket innebär att de placeras av www.marbodal.se.

Delning eller visning av innehåll på sociala medier
Vi har bäddat in innehåll från sociala mediekanaler, till exempel YouTube, på Webbplatsen. Detta kan medföra att dessa webbplatser placerar cookies som vi inte kontrollerar, så kallade tredjepartscookies. Inbäddat innehåll från följande tredjepartstjänster kan placera cookies i din webbläsare. Följ länkarna nedan för att läsa mer om hur dessa tjänster använder cookies:

Annonsering
För att optimera vår marknadsföring använder vi nätverk för tredjepartsannonser som Google AdWords och DoubleClick. Dessa är tredjepartscookies, men du kan ändå välja att avstå från dem genom att använda någon av följande tjänster:
Googles annonsinställningar, för att avstå från Google-specifika tjänster,
Your Online Choices, för att avstå från olika annonseringsnätverk,
About ads, för att avstå från beteendebaserad onlineannonsering.

Läs mer om cookies på https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies, textfiler som placeras på din dator och hjälper webbplatsen att analysera användarnas beteende. Informationen som en cookie genererar om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Om du aktiverar anonymitetsfunktionen för din IP-adress kommer Google – för EU:s medlemsstater samt för andra enheter som omfattas av EES-områdets avtal – att trunkera/anonymisera IP-adressens åtta sista tecken. Endast i undantagsfall förkortas den fullständiga IP-adressen av Googles servrar i USA efter att ha skickats dit. På uppdrag av Marbodal använder Google den här informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen och i syfte att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen för dess operatörer. Informationen används också för andra tjänster förknippade med webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kommer inte att binda din IP-adress till andra data som Google förfogar över. Du kan blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att du kanske inte kan använda alla webbplatsens funktioner om du gör detta. Vidare kan du hindra att Google samlar in och använder data (cookies och IP-adress) genom att hämta och installera ett pluginprogram för webbläsaren på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Hur vi använder cookies

På den här webbplatsen använder vi cookies som anonymt identifierar din enhet så att vi kan förbättra din upplevelse av webbplatsen.

En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare och gör att vårt system kommer ihåg din enhet när du besöker vår webbplats. Inga personliga identifierbara data lagras i cookies, endast ett anonymt id-nummer.

Om du av något skäl vill hindra att den här webbplatsen (eller en annan webbplats) placerar cookies i din webbläsare kan du göra det i inställningarna för webbläsaren.

Nedan kan du läsa om varför och hur vi använder cookies på marbodal.se:

Förbättringar av webbplatsen

Vi arbetar ständigt för att förbättra marbodal.se. För att kunna analysera besökarnas beteende på en anonym och övergripande nivå använder vi Google Analytics.

Anonyma data

Informationen om hur du använder webbplatsen överförs anonymt till Google. Vi försöker inte koppla din IP-adress till personligt identifierbar information om dig och din IP-adress trunkeras innan den skickas till Google.

Övergripande rapporter

De beteenderelaterade data som samlas in behandlas i syfte att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen. Avsikten är inte att leta efter individuella användares beteende, utan att sammanställa statistik – till exempel för att besvara frågan ”hur många använde toppnavigeringen förra veckan?”.

Dessa rapporter används sedan som beslutsunderlag till förbättringar av webbplatsen.

Analyscookies

Analyscookies är i det här fallet förstapartscookies, vilket innebär att de placeras av marbodal.se.

Anpassning av webbplatsens innehåll

Vi använder cookies för att personanpassa webbplatsens innehåll och spara dina preferenser så att vi kan optimera din upplevelse av webbplatsen.

Om du till exempel favoritmarkerar bilder på webbplatsen utan att skapa ett konto, är dina bilder ändå tillgängliga under ”mitt Marbodal” om du återvänder till webbplatsen inom två månader från samma enhet.

Funktionscookies

Funktionscookies är förstapartscookies, vilket innebär att de placeras av marbodal.se.

Delning eller visning av innehåll på sociala medier

Vi har bäddat in innehåll från sociala mediekanaler, till exempel YouTube, på webbplatsen. Detta kan medföra att dessa webbplatser placerar cookies som vi inte kontrollerar, så kallade tredjepartscookies.

Inbäddat innehåll från följande tredjepartstjänster kan placera cookies i din webbläsare. Följ länkarna nedan för att läsa mer om hur dessa tjänster använder cookies:

Annonsering

För att optimera vår marknadsföring använder vi nätverk för tredjepartsannonser som Google AdWords och DoubleClick. Dessa är tredjepartscookies, men du kan ändå välja att avstå från dem genom att använda någon av följande tjänster:

Användarvillkor för ”Mitt Marbodal”

1. Introduktion

1.1. Tack för att du har valt ”Mitt Marbodal”, en onlinetjänst (hädanefter ”Tjänsten”) där du kan hitta inspiration för planeringen av ditt kök samt spara idéer, inspirerande bilder och stämningsplank som hjälper dig att förverkliga visionen av ditt kök. Som del av Tjänsten kan du dela ditt konto med vår personal för att få hjälp och inspiration med ditt köksprojekt. Tjänsten tillhandahålls av Nobia Svenska Kök (hädanefter ”vi”, ”oss” eller ”vår”) som en separat, lösenordsskyddad del av www.marbodal.se (hädanefter ”Webbplatsen”).

1.2. Följande användarvillkor (hädanefter ”Villkoren”) styr de villkor under vilka Tjänsten tillhandahålls. Dessa Villkor är viktiga och påverkar dina lagliga rättigheter och skyldigheter. Läs dem därför noggrant. När du registrerar ett användarkonto samtycker du till dessa Villkor, vilka utgör ett avtal mellan dig och oss med avseende på Tjänsten. Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna ingå ett sådant avtal med oss.

1.3. Vi kan komma att ändra dessa Villkor. Du kommer att meddelas om sådana ändringar via ett popupfönster med en kryssruta då du loggar in på kontot efter att ändringarna har börjat gälla. För att fortsätta använda Tjänsten måste du samtycka till de ändrade Villkoren (se avsnitt 11.4 nedan).

1.4. Vi kan komma att revidera Tjänsten eller lägga till nya funktioner, med eller utan föregående meddelande. Dessa nya funktioner kommer automatiskt att lyda under dessa Villkor. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst, temporärt eller permanent, avbryta Tjänsten (se avsnitt 11.3) eller delar av den utan föregående meddelande.

2. Registrering, användarnamn och lösenord

2.1. För att få tillgång till tjänsten måste du registrera ett användarkonto. Du registrerar användarkontot på Webbplatsen. Varje användare kan endast registrera ett användarkonto. Endast du får använda inloggningen och du kan därför inte dela dina inloggningsuppgifter eller ditt konto med tredje part. Du kan logga in på ditt användarkonto på Webbplatsen genom att använda dina vanliga inloggningsuppgifter eller din Facebook-inloggning, eller på annat och av oss anvisat sätt.

2.2. När du registrerar dig måste du uppge relevanta registreringsuppgifter, till exempel förnamn, efternamn, e-postadress och lösenord. Se
avsnitt 10 nedan för information om vår integritetspolicy. Det är viktigt att den information du uppger vid registreringstillfället är och förblir korrekt
och fullständig och att du regelbundet uppdaterar och ändrar registreringsuppgifterna om det behövs.

2.3. Registreringsuppgifterna är personliga. Du måste därför skydda dem mot obehörig åtkomst och du är ensam ansvarig för användningen av ditt användarkonto. Om du misstänker att ditt användarkonto används på ett obehörigt sätt eller att ditt användarnamn eller lösenord har försvunnit eller stulits ska du omedelbart meddela oss och ändra lösenordet så snart som möjligt.

3. Användning av tjänsten

3.1. Du får endast använda Tjänsten i de syften som beskrivs i avsnitt 1.1 ovan, och endast i enlighet med dessa Villkor. Du får inte – ej heller underlätta, orsaka eller uppmuntra till att – göra något av följande:
(i) använda Tjänsten eller delar av den i kommersiella eller offentliga syften
(ii) ta bort eller ändra meddelanden eller märkningar för copyright, varumärken eller annan immaterialrättslig egendom som Tjänsten omfattar eller som på annat sätt tillhandahålls genom Tjänsten
(iii) använda robot- eller spindelprogram eller andra system, enheter eller hjälpmedel för att få åtkomst till Tjänsten eftersom detta kan störa eller förstöra Tjänsten eller något av dess innehåll
(iv) bakåtkompilera, dekompilera, ta isär, analysera eller fastställa källkoder, algoritmer eller tekniker för Tjänsten eller relaterad infrastruktur
(v) kringgå, modifiera, ta bort, överföra, tillgängliggöra, förändra eller på annat sätt manipulera säkerhetsfunktioner, kryptering eller annan teknik eller programvara som ingår i eller används i anslutning till Tjänsten
(vi) använda en annan persons användarnamn och lösenord, eller
(vii) använda Tjänsten i andra olagliga eller olämpliga syften.

3.2. Tjänsten tillhandahåller ett begränsat lagringsutrymme som du kan använda för att överföra, tillhandahålla, publicera, skapa, visa, distribuera eller på annat sätt tillgängliggöra (sammantaget och hädanefter ”publicera”) innehåll, inklusive, men inte begränsat till, bilder, foton, data, videoklipp, texter, kommentarer eller annat material (hädanefter ”Användarinnehåll”).

3.3. Vi ansvarar inte för borttagning av eller oförmåga att lagra Användarinnehåll, eller dess säkerhet. Vi rekommenderar därför att du säkerhetskopierar ditt Användarinnehåll. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår praxis och våra lagringsregler, när som helst och utan föregående meddelande.

4. Ansvar för Användarinnehåll

4.1. Vi respekterar andra personers immaterialrättsliga egendom och vi förväntar oss att du gör detsamma. Observera att du är ansvarig och kan ställas till svars för allt ditt Användarinnehåll. Du intygar att du har alla erforderliga rättigheter att publicera Användarinnehåll via Tjänsten och att sådant Användarinnehåll – eller vår användning av detta innehåll enligt dessa Villkor – inte bryter mot dessa Villkor, andra personers immateriella rättigheter eller gällande lagstiftning. Du får till exempel inte publicera Användarinnehåll eller på annat sätt utföra aktiviteter i anslutning till Tjänsten, om detta
(i) kan inkräkta på, äventyra, belasta, begränsa eller på något sätt störa våra, våra licensgivares eller andra ägares egendomar eller immateriella rättigheter
(ii) kan äventyra eller försämra Webbplatsens, Tjänstens eller andra användarkontons användbarhet, inklusive, men inte begränsat till, skräppost, virus, trojanska hästar, internetmaskar och skadlig kod
(iii) är stötande, smädligt, obscent, ofredande, hotfullt, diskriminerande eller pornografiskt
(iv) är vilseledande, bedrägligt, falskt eller på annat sätt missvisande, eller
(v) stör Tjänsten, manipulerar eller försöker avsöka/söka efter sårbarheter i Tjänsten, vårt datorsystem eller vår infrastruktur.

4.2. Vi avsöker, övervakar, granskar eller redigerar inte Användarinnehåll. Vi förbehåller oss dock rätten, utan att det inverkar på möjligheten att göra andra påföljder gällande, att blockera eller ta bort Användarinnehåll utan föregående meddelande till dig, inklusive, men inte begränsat till, Användarinnehåll som vi anser kan bryta mot dessa Villkor.

5. Ansvarsfriskrivning

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten fungerande så länge vi tillhandahåller den. Du är dock införstådd med att du använder Tjänsten av fri vilja och att Tjänsten tillhandahålls i befintligt och tillgängligt skick utan någon form av garanti eller säkerhet. Vi ger ingen garanti eller säkerhet rörande Tjänstens tillgänglighet, kvalitet eller funktion – detta begränsar dock inte giltigheten i vad som angivits ovan. Vi garanterar i synnerhet inte (i) att Tjänsten motsvarar dina krav, (ii) att användningen av Tjänsten är fri från störningar, förseningar eller defekter, (iii) att information som erhålls via Tjänsten är korrekt och fullständig, (iv) att resultat som erhålls från användning av tjänsten är korrekta och pålitliga, eller (v) att ditt Användarinnehåll inte förloras eller skadas.

6. Tredjepartsinnehåll, webbplatser, tjänster etc

6.1. Webbplatsen, inklusive Tjänsten, kan visa, innehålla eller tillgängliggöra innehåll från flera olika källor, däribland andra användare och tredje part. Vi tar inget ansvar för och kan inte ställas till svars för sådant innehåll från andra användare eller tredje part.

6.2. På Webbplatsen, vilket innefattar Tjänsten, kan det finnas länkar till andra webbplatser och tjänster som vi inte kontrollerar. Vi ansvarar inte för sådana webbplatser eller tjänster eller relationer med tredje part du kan komma att ha via sådana webbplatser eller tjänster. Du använder sådana webbplatser och tjänster av fri vilja och de kan vara föremål för andra villkor.

7. Ensamrätt

7.1. Alla upphovsrätter, domännamn, varumärken, patent och annan immaterialrättslig egendom som används och visas på Webbplatsen, vilket innefattar Tjänsten, tillhör oss och våra licensgivare. Dessutom tillhör innehåll (ditt Användarinnehåll undantaget), information, data eller dokumentation som vi gör tillgängliga för dig i anslutning till Tjänsten – eller som genereras av Tjänsten – oss och våra licensgivare.

7.2. Utöver den villkorade rätt att använda Tjänsten som du uttryckligen beviljas i enlighet med dessa Villkor, ger vi dig ingen rätt, vare sig indirekt eller på annat vis, att använda någon av våra eller våra licensgivares immaterialrättsliga egendom.

7.3. Du behåller ägandet av alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, i och till ditt Användarinnehåll. Vi kan använda bilder från ditt Användarinnehåll i marknadsföringsmaterial först när du uttryckligen har samtyckt till detta. Du kommer naturligtvis att få ta del av och godkänna villkoren för sådan användning i förväg.

8. Skadeersättning

Du samtycker, på egen bekostnad, till att fullständigt gottgöra och (på vår begäran) försvara och hålla oss, anställda, styrelseledamöter, agenter, distributörer, leverantörer, återförsäljare och licensgivare skadeslösa för eventuella förluster, kostnader (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden) eller krav som uppkommer till följd av eller i samband med din användning av Tjänsten, brott mot Villkoren, lagstiftning eller tredje parts rättigheter.

9. Ansvarsbegränsning

9.1. Din enda möjlighet att komma till rätta med problem, otillfredsställelse eller skador på grund av Tjänsten är att sluta använda Tjänsten och avsluta ditt konto.

9.2. Om ansvarsbegränsningen enligt beskrivningen i avsnitt 9.1 inte är tillåten enligt tillämplig lagstiftning är vi ansvariga för skador som uppstår på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet som utgör ett brott mot våra skyldigheter, eller uppsåt eller grov oaktsamhet som utgör ett brott mot lag.

9.3. Om det sker ett brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är vi ansvariga för typiskt förutsebara skador, så länge det inte rör sig om ett fall som definieras i avsnitt 9.2.

9.4. Ytterligare skadeansvar är uteslutet. Framför allt ska vi inte under några omständigheter hållas ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller följdskador, inklusive, men inte begränsat till, förlust i form av utebliven vinst, skadade eller förlorade data, underlåtenhet att ta emot data, avbrott i verksamheten eller andra verksamhetsrelaterade skador eller förluster som orsakats av, eller som kan ha samband med, användning av eller oförmåga att använda Tjänsten, oavsett om kravet grundas på avtal, garanti eller skadeståndansvar (inklusive vårdslöshet).

10. Integritetspolicy

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter i den omfattning och i enlighet med det syfte som beskrivs i vår integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in personuppgifter samt hur de används, lagras och delas. Du kan läsa integritetspolicyn nedan.

11. Villkor och avslutning

11.1. Dessa Villkor träder i kraft den dag du registrerar ditt användarkonto och fortsätter att gälla fram till dess att du avslutar användarkontot.

11.2. Du har rätt att när som helst och utan särskilt skäl avsluta ditt användarkonto och därmed din användning av Tjänsten. Du kan till exempel avsluta användarkontot direkt på Webbplatsen.

11.3. Vi har rätt att när som helst och utan särskilt skäl avsluta eller blockera din åtkomst till användarkontot och därmed din användning av Tjänsten. Avslutningen, eller i förekommande fall avstängningen, kommer att meddelas dig i samband med avslutning eller avstängning.

11.4. Utan att begränsa giltigheten i vad som angivits i avsnitt 11.3 har vi rätt att utan föregående meddelande avsluta ditt användarkonto och därmed din användning av Tjänsten om du
(i) bryter mot något av villkoren i dessa Villkor
(ii) inte samtycker till revideringar eller ändringar i dessa Villkor
(iii) inte loggar in på ditt konto under en period längre än sex månader.

11.5. I händelse av att ditt användarkonto avslutas, antingen av dig eller av oss, kommer följande avsnitt i Villkoren fortfarande att gälla: 3.3, 4.1, 6, 7, 8, 9, 12 och 13.

12. Allmänt

12.1. Dessa Villkor, tillsammans med integritetspolicyn, utgör hela avtalet mellan dig och oss samt ersätter och avbryter andra eventuella tidigare muntliga eller skriftliga avtal, meddelanden och överenskommelser som rör Tjänsten.

12.2. Underlåtenhet att tillämpa någon av bestämmelserna i dessa Villkor ska inte ses som ett avstående från denna eller någon annan bestämmelse däri. Du får inte överlåta eller delegera dessa Villkor eller någon av dina därmed förbundna rättigheter eller skyldigheter. Icke-auktoriserade överlåtelser är inte giltiga. Du är medveten om och samtycker till att vi kan överlåta, eller överföra på underleverantörer, våra rättigheter och skyldigheter i enlighet med dessa Villkor.

12.3. Om någon bestämmelse i Villkoren skulle ogiltigförklaras eller om den av någon anledning eller i någon utsträckning inte kan tillämpas, får en sådan bristande giltighet eller tillämpbarhet inte på något sätt innebära att de övriga bestämmelserna i Villkoren påverkas, blir ogiltiga eller blir omöjliga att göra gällande, och tillämpningen av denna bestämmelse skall verkställas i den utsträckning lagen tillåter.

13. Gällande lagstiftning och jurisdiktionsområde

Svensk lag ska reglera dessa Villkor, utan hänsyn till valmöjligheter eller motstridiga rättsprinciper, såvida inte detta strider mot tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i något annat jurisdiktionsområde. Exklusiv laga domstol för eventuella tvister som kan uppstå under dessa Villkor ska vara Tidaholm, Sverige. Som konsument i en EU-medlemsstat har du dock rätt att hänskjuta ärendet till den distriktsdomstol eller tingsrätt som är behörig för din hemort.

Senast uppdaterad januari 2017