Slätpricken, Västerås

Riksbyggen Slätpricken

Riksbyggen Kvarteret Slätpricken på Lillåudden i Västerås karakteriseras av tanken om att skapa variation, lekfullhet, liv och rörelse. Planerad inflyttning sker etappvis i början slutet 2018.

Kategori: Övriga projekt