Poster märkta med ”Nyheter”

 • Arkitekt plus vit05

  Marbodal går över till en vitare standardkulör

  Marbodal går nu över från två vita kulörer till en standardkulör. Istället för de två tidigare nyanserna kommer nu den nya, vitare kulören att fungera som en genomgående nyans för skåpstommar, luckor och tillbehör. Allt för att göra det enklare för både säljare och kund att kunna kombinera olika material ur sortimentet och säkerställa rätt vita kulör över tid.

  Ljusare färgval och vitare interiör är mycket vanligt inom byggbranschen där listverk, fönster och väggfärg är några sådana exempel. För en enklare säljprocess och ett smartare sortiment har Marbodal valt att införa en ny, vit standardkulör som ersätter de två äldre färgvalen, berättar Therese Svantesson, produktchef på Marbodal. Den nya vita kulören har vi valt för att den är relevant i rådande färgtrender och håller samtidigt över tid, fortsätter Therese.

  • Nu kommer kunden inte längre behöva stå och tveka mellan två vita nyanser och säljaren kan å sin sida vara helt säker på att olika produktmaterial som bänkskivor, luckor och knoppar och handtag passar ihop, säger Therese Svantesson.

  Tidigare har sortimentet bestått av två olika nyanser av vitt på de olika materialen (1002-Y och NCS 0300-N). Standardkulören (NCS S 0500-N) kommer nu att finnas genomgående på skåpstommar, luckor i målat utförande, laminat och MFC. Sortimentet blir nu betydligt mer effektivt då man helt fritt kommer att kunna kombinera olika material efter eget tycke och smak.

  • Nu kommer inte bara allt att passa ihop, utan vi ser också till att framtidssäkra vårt sortiment genom att allt nytt som utvecklas inom Nobia kommer att fortsätta ha samma vita kulör, förklarar Svantesson.

  Exempelvis kan en slagtålig lucka i laminat kombineras med dekordetaljer, som en takanslutning i MFC och ändå ha samma kulörer. Då en takanslutning inte är utsatt för slag i samma utsträckning som luckor, krävs inte samma höga specifikation som för luckan i det fallet. Använder man sig då av MFC som är ett mindre kostsamt material kan man nu därför få ner totalkostnaden på sådana projekt.

  En vitare stomme ger ett fräschare och mer modernt intryck. I många fall finns det då inte ens något behov av ytterligare dekormaterial, vilket även det bidrar till lägre byggkostnader.

  • Det blir i vissa fall också möjligt att använda sig av standardskåp i kombination med glasluckor. Då behöver man inte köpa dekorskåp vilket även det kommer att sänka kostnaderna, fortsätter Svantesson.

  I linje med Marbodals hållbarhetsarbete är sortimentet i den nya vita kulören, precis som idag, svanenmärkt och färgen på de målade luckorna är vattenbaserad.

  Kategori: Nyheter

 • BIM drawing

  Därför jobbar Marbodal med BIM

  Man kan kort beskriva BIM som en digitaliserad brygga mellan design, bygg och drift. Är du partner eller leverantör till Marbodal finns det en rad goda anledningar till att lära sig mer om BIM och vart du kan vända dig om du har frågor till oss om BIM.

  Att jobba genom BIM (Building Information Modeling, eller byggnadsinformationsmodellering) handlar helt enkelt om att samla all information om ett projekt på ett och samma ställe. Genom att ställa gemensamma krav i ett byggprojekt på modeller och ritningar skapas en samordningsmodell som sedan gör det möjligt för alla parter att granska projektet i en gemensam modell, som lever och uppdateras under byggnationens hela livscykel.

  Mikael Sarvik jobbar som teknikinformatör på Marbodal och han trycker på vikten av att implementera och omfamna BIM i ännu flera led.

  - Användandet av BIM har revolutionerat processerna i design- och byggprojekt i form av minskade kostnader, mindre fel, och smidigare processer då alla inblandade kan utgå från en och samma uppdaterade modell, i realtid.

  Marbodal jobbar genom BIMobject och i IFC-format. Genom Marbodals BIM-katalog, som ständigt uppdateras med nya objekt, kan du som partner få snabb och detaljerad information om de objekt som innefattas i just ditt projekt.

  - Många likställer BIM-objekt med 3D-modeller för 3D-visualisering. Men att arbeta med BIM har ännu fler dimensioner än så. BIM skapar en virtuell samordning av alla delar i byggprojektet, och resultatet är stora samordningsvinster före, under och efter genomförda projekt, för alla parter.

  Marbodal får ofta frågor kring BIM, inte minst kring filformat, och här är en standardisering viktig.

  - För oss är det viktigt med att standardiseringen tar vid ytterligare, och att vi lätt kan visa hur vi på Marbodal använder oss av BIM, för att göra det lättare för våra partners. Vi har valt att fokusera på IFC-formatet.

  Har du som partner eller leverantör frågor till Marbodal när det kommer till BIM? Kontakta Mikael på mikael.sarvik@marbodal.com

  Här finns Marbodals BIM-portal.

  Kategori: Nyheter

 • Ugnsskåp kompaktugn

  Skåpsnyheter med implementeringsstart från 2021 - fler storleksalternativ med olika funktionalitet öppnar för ännu fler möjligheter

  En rad nya storlekar på bänk-, vägg- och högskåp samt ökade möjligheter att inkludera häll med integrerad fläkt i köksplaneringen är några av våra skåpsnyheter 2021. Här kommer alla detaljer.

  Bänk- och väggskåp i nya bredder

  Våra bänk- och väggskåp med lucka kommer nu även i 350 och 450 mm bredd. Med 450 mm bredd är det bland annat möjligt att installera en kompakt diskmaskin.

  Väggkåp med hyllor
  Bänkskåp med hyllor

  Våra bänkskåp, med antingen två eller tre lådor, släpps även i 300, 700 och 900 mm bredd, vilket kompletterar våra tidigare bredder på 400, 500, 600, 800 och 1000 mm. Detta skapar ännu fler valmöjligheter för köket.

  Bänkskåp med lådor
  Bänkskåp med lådor

  Utöver detta har vi även tagit fram ny bredd på sockellådor, 700 mm, vilket passar perfekt med den nya bredden på lådor i samma mått. Ett bra sätt att nyttja ett annars outnyttjat utrymme under skåpen. För den nya 900-bredden kan man använda våra redan befintliga bredder på sockellådor, 400 och 500 i kombination.

  Fler valmöjligheter inom högskåp för att följa två eller tre lådors linjering nedtill

  För att möta den ökade efterfrågan på två lådors linjering med 348-fronter nedtill släpps högskåp i höjderna 1952 och 2112 mm i flera utföranden, bland annat med plats för ugn eller micro alternativt med fyra hyllplan för ännu mer förvaring.

  Vårt högskåp i höjden 1952 och 2112 mm kommer nu även i nytt utförande. Med en låda i 316 eller 348-front nedtill för att följa två eller tre lådors linjering i köket samt med utrymme för två fullstora ugnar eller mikrovågsugnar.

  Skåp anpassade för induktionshäll med integrerad fläkt

  Induktionshällar med inbyggd fläkt har blivit allt mer populärt och många har efterfrågat fler möjligheter att inkludera dessa i sin köksplanering. Nu kommer våra skåp med två och tre lådor i 800 eller 1000 mm-bredd förberedda för montering av dessa.

  Skåp för större kök såsom personalmatsal

  Större kök kräver större möblering och smartare planering, därför har vi tagit fram ett nytt högskåp där tre vitvaror kan byggas in. Det nya högskåpet finns i våra skåpshöjder 1952 och 2112 mm, med en låda och med en front på 316 eller 348 mm höjd. Det nya högskåpet passar perfekt för personalutrymmen där många ska kunna värma sin mat samtidigt då du får plats med upp till tre microvågsugnar i samma skåp.

  Skåp för mindre kök, för ”compact living”

  På samma sätt som större kök behöver anpassad möblering och en specifik planering behöver mindre kök detsamma. Vi har tagit fram ett nytt bänkskåp i 600 mm bredd med större användningsområde. Det smarta bänkskåpet är perfekt för riktigt små kök och möjliggör för fler funktioner, likt kompaktugnar och smart förvaring.

  Notera, bilderna ovan är illustrativa bilder m.a.o. så stämmer de inte till punkt och pricka överens med hur de kommer att se ut i verkligheten utan ger en ungefärlig bild.

  Kategori: Nyheter

 • Hållbarhet - Marbodal

  Tillsammans skapar vi värde genom hela livscykeln och formar en hållbar köksresa

  Vårt hållbarhetsarbete innefattar flera områden som är viktiga för oss, våra samarbetspartners och kunder. Gemensamt kan vi skapa värde genom hela livscykeln och tillsammans forma en hållbar köksresa.

  Marbodal ingår i Nobiakoncernen, som har ett gediget hållbarhetsarbete som bygger på FN:s mål för en hållbar utveckling. Sedan 2017 jobbar Marbodal efter den koncerngemensamma hållbarhetsstrategin som bygger på fyra stycken huvudområden: hållbar innovation, material från hållbar källa, minska koldioxidutsläpp och ansvarsfulla inköp.

  - För att kunna arbeta genom hela livscykeln måste vi informera, inspirera, involvera och engagera alla parter som gör en hållbar köksresa möjlig. På så sätt kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar utveckling. Vi vill öka takten och arbetar nu med vår nästa hållbarhetsstrategi, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Nobia.

  Fastställda mål driver oss framåt och handling ger resultat. Här är några exempel på var vi är idag inom de olika områdena:

  Hållbar innovation

  Under året har produktstyrkort införts. Det har både optimerat vårt utvärderingsarbete av nya produkter och bidragit till nya perspektiv på värdering av material och design för cirkularitet.

  Material från hållbar källa

  I dag kommer merparten av det trä som används i vår produktion från erkänt certifierad avverkning och resterande är återvunnet trä eller trä från leverantörer vars hållbarhetsarbete har granskats och godkänts.

  Minska koldioxidutsläpp

  Vi har uppnått målet om 100 procent förnybar el i alla produktionsanläggningar.

  Ansvarsfulla inköp

  Vi har koncerngemensamma program för ansvarsfulla inköp som bygger på respekt för mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik som grund.

  Programmet omfattar riskanalys, granskning, utvärdering samt en anonym kanal för rapportering av överträdelser av vår uppförandekod för leverantörer.

  En ytterligare satsning vi har utvecklat och presenterat under andra halvan av året är utbildningsprogrammet Hållbarhet i Marbodals Köksakademi.

  Dessutom har vi utökat Marbodals sortiment av Svanenmärkta produkter under året. Merparten av Marbodals sortiment är idag Svanenmärkt: skåpstommar i vit MFC, laminatbänkskivor, luckor, dekorsidor, passbitar, socklar takanslutningar och ryggar. I Sverige utgör 60 procent av all försäljning Svanenmärkta produkter.

  Kategori: Nyheter

 • Skog

  Nobia, Marbodals moderbolag, första svenska köksföretag med vetenskapliga klimatmål i enlighet med Science Based Target

  Som en del av Nobias nya hållbarhetsstrategi har nya klimatmål baserat på vetenskaplig grund satts. Nobias klimatmål har nu blivit godkända av Science Based Tagets initiative.

  Hållbarhet är en hörnsten i Nobias strategi. Företaget har sedan 2017 arbetat utifrån nuvarande hållbarhetsstrategi och har under hösten uppfyllt alla hållbarhetsmål för perioden 2017–2020. Bland annat har nu samtliga Nobias produktionsanläggningar och egna butiker 100% förnybar el. Under hösten har en ny strategi med mål för 2021–2026 tagits fram.

  ”Vi har nu antagit vår nya strategi och klimatfrågorna är i centrum för vårt arbete även framöver. Vi vill bidra till att uppfylla Parisavtalet och förebygga de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna och har därför baserat våra klimatmål på vad vi, enligt den senaste forskningen, måste göra för att bidra”, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Nobia.

  Nobias klimatmål har nu blivit godkända av Science Based Target initiative. Målen är:

  • Nobia ska reducera koldioxidutsläppen från verksamheten och egna transporter (scope 1 och 2) med 72% till 2026 (basår 2016).
  • Nobia ska samverka med leverantörer för att minska deras koldioxidutsläpp från både produktion och användning. Minst 70% av Nobias leverantörer (baserat på koldioxidutsläpp) ska ha Science Based Targets (vetenskapliga klimatmål) senast 2025.

  ”Hållbarhet är en affärskritisk fråga för oss, att vi baserar vårt klimatarbete på vetenskaplig grund ser vi som ett affärsmässigt klokt beslut. Att vi fått målen godkända känns fantastiskt roligt och nu hoppas vi att inte bara våra leverantörer och samarbetspartners utan även andra köksleverantörer går samma väg, så vi blir fler som agerar på klimatfrågan utifrån vetenskaplig grund”, säger Amanda Jackson.

  Kategori: Nyheter