Poster märkta med ”Hållbarhet och miljö”

 • Vask Caple Zona 100

  Marbodal produktutvecklar för att minska risken för vattenskador

  Att jobba förebyggande för att minska vattenskador i kök är viktigt både för att höja säkerheten och tryggheten i hemmet, men också för att ta hänsyn till miljön.

  – Sanering, torkning och eventuell rivning av inredning kräver mycket energi, säger Veronica Arnesson, kategoriansvarig för skåp, vitvaror och inredning på Marbodals produktavdelning.

  Om vattenskadan inte upptäcks i tid, tillkommer det ännu mer energi för att producera och transportera och montera nytt material.

  Den fristående branschorganisationen Säker Vatten startade för drygt tre år sedan ett projekt tillsammans med TMF, bransch- och arbetsgivarorganisationen för träförädlande industri och möbelföretag i Sverige. Målet var att hitta lösningar genom att samla expertis, dela erfarenheter och utbyta input och på så vis jobba med att förebygga vattenskador. Marbodal är en av deltagarna – tillsammans med bland annat försäkringsbolag, rörmokare och stora byggföretag.

  Förra året lanserade Marbodal ett diskbänkskåp som är designat för att eventuellt vattenläckage ska upptäckas så tidigt som möjligt. Inuti skåpet finns en indragen botten med urstansat plastinlägg för enkel rördragning och undertill finns ett uppsamlingstråg för läckande vatten. Skåpet är ett direkt resultat av samarbetet mellan de olika parterna som deltar i Säker Vatten och möter de krav som de olika deltagarna i projektet gemensamt har tagit fram.

  – Vi har fått viktig input genom det här samarbetet, bland annat från rörmokare och försäkringsbolag som vi använt oss av när vi tagit fram diskbänkskåpet, förklarar Veronica Arnesson.

  Vill du lära dig mer om hur ett vattenskadesäkert kök kan byggas? Läs mer här.

  Veronica Arnesson, kategorinansvarig på Marbodal

  Kategori: Hållbarhet och miljö

 • Arkitekt plus vit05

  Hållbara affärer driver utveckling

  – Nobia är Europas ledande köksspecialist. Det är viktigt för oss att ta vårt ansvar. Vi vill vara med och bidra till en positiv utveckling genom vårt hållbarhetsarbete, säger Amanda Jackson, Nobias hållbarhetschef.

  Nobia har antagit en ny hållbarhetsstrategi som kopplar samman den egna verksamheten med FN:s Globala Hållbarhetsmål, i syfte att driva och utveckla verksamheten i en riktning mot en mer hållbar framtid. För att kunna vara med och driva utvecklingen gick Nobia även med i FN:s globala nätverket Global Compact förra året. Nätverket är ett strategiskt initiativ för företag som har ett engagemang och en vilja att anpassa sin verksamhet och sina strategier till universella principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

  – Samverkan och nytänkande är en viktig del i hållbarhetsarbetet. För att möta de globala utmaningar världen står inför krävs sektoröverskridande samverkan och en stor dos nytänkande. Kanske en branschs avfall kan bli morgondagens material för en annan? Jag tror det är så vi måste jobba inom hela näringslivet framöver, säger Amanda.

  Kategori: Hållbarhet och miljö

 • Hållbarhet - Marbodal

  Innovationsprojekt för framtidens material

  För att värna om världens resurser krävs det att producenter tänker i nya banor om varifrån och hur de får fram sitt material. Vi på Marbodal är alltid på jakt efter innovativa och hållbara alternativ för att kunna erbjuda våra kunder några av de mest miljövänliga lösningarna inom köksbranschen.

  Under 2017 startade Marbodals moderbolag Nobia och Swerea-IVF ett projekt kring hållbara material med syfte att driva innovation kring hur textil kan användas som framtida material för möbler och kök. Målet är att uttjänad textil ska kunna återanvändas som råvara för produktion av bland annat nya textilier, plast, komposit och ovävda material.

  – Vi letar ständigt efter alternativa sätt att ta fram vårt råmaterial, vare sig det är ett helt nytt material eller ett effektivare och miljövänligare sätt att framställa det gamla. I det här projektet har vi utforskat möjligheten att ta fram helt nya typer av material tillsammans med andra branscher. Det är häftigt när den ena branschens avfall kan bli den andres råmaterial, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Nobia.

  På Marbodal genomsyrar hållbarhet och innovation nästan allt vi gör. Köket är inte längre bara en plats för matlagning utan en stor del av varje människas liv. Med den förändrade synen på, och användningen av köket ställs det nya krav på funktionalitet och utveckling. Köket har blivit en stor del i våra kunders önskan att leva mer hållbart. Därför fokuserar vi och Nobia på att ta fram kökskoncept med fokus på cirkulära lösningar med material som återvinns och används på nytt för att möjliggöra en mer hållbar livsstil.

  Kategori: Hållbarhet och miljö

 • Hållbarhet - Marbodal

  Förnybar energi minskar klimatpåverkan

  Klimatrapporten från IPCC (FNs klimatpanel) kan inte vara tydligare: det är hög tid att vi börjar agera för klimatets bästa. På Marbodal arbetar vi utifrån en gemensam hållbarhetsstrategi som gäller hela vår koncern (Nobia), med syfte att minska vår klimatpåverkan och våra utsläpp av växthusgaser.

  Nobia har antagit en koncerngemensam hållbarhetsstrategi för att minska sin klimatpåverkan och utsläppen av växthusgaser. En del av strategin är att öka energieffektiviteten i produktion och att gå över till förnyelsebar elektricitet i alla produktionsanläggningar. Redan 2017 lyckades Nobia ställa om till att endast använda elektricitet från förnyelsebara källor i produktionen av köken, som ett resultat av det minskade koldioxidutsläppen per producerat köksskåp med 20 procent.

  Ytterligare ett fokusområde är hållbara transporter. Genom att analysera och därefter optimera transporter, vare sig det gäller råmaterial till fabrik eller färdig produkt till konsumenten, vill Nobia effektivisera och minska sina koldioxidutsläpp. Nobias vision är att främja en värdekedja med låga koldioxidutsläpp.

  Vi eftersträvar att vår produktion ska vara så energieffektiv som möjligt. Vi fokuserar på att tillverka våra kök i gemensamma arbetsprocesser i Tidaholm och med rätt verktyg vilket möjliggör för oss att minska produktionstiden och påverkan på klimatet. Vi jobbar aktivt med produktutveckling när det kommer till hållbar montering av våra produkter, med syfte att minska energiförbrukningen och materialpåverkan.

  – Som en av de ledande köksaktörerna är det självklart att vi vill minska vår klimatpåverkan och hjälpa våra kunder att leva mer hållbart i sina kök. Vår omställning till att endast använda energi från förnyelsebara källor är ett stort steg på vägen - vi jobbar ständigt med att hitta fler sätt att minska våra utsläpp, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Nobia.

  Kategori: Hållbarhet och miljö

 • Hållbarhet - Marbodal

  Krav på hållbart tillverkat trä bidrar till förändring

  Som en av Sveriges största köksleverantörer är det självklart för oss att ta stort ansvar för hur våra kök tillverkas. Våra produkter måste hålla allra högsta kvalitet, men minst lika viktigt är det att vi säkerhetställer en långsiktigt hållbar produktion med stor hänsyn till miljön.

  Vår primära råvara är trä och träprodukter. Ett slitstarkt, förnybart och återvinningsbart material, under förutsättningen att det kommer från en hållbar källa. Därför ställer vi hårda krav på våra leverantörer. För att bli träleverantör till oss måste man skriva under en policy som vårt moderbolag Nobia tagit fram. Med signeringen antar sig leverantörerna att:

  • Följa aktuell lagstiftning gällande skogsbruk
  • Det går att härleda och dokumentera materialets härkomst och detaljer om källan
  • Inte använda olagligt nedskuret timmer
  • Inte använda trä från intakta naturskogar eller områden av stort naturvärde
  • Inte använda trämaterial från skyddade områden
  • Inte använda timmer från plantager i tropiska och subtropiska regioner
  • Endast använda FSC-certifierat (Forest Stewardship Council) trä

  Tack vare vår omfattande policy kan vi vara med och leda utvecklingen mot det bättre och samtidigt uppmana våra leverantörer att göra hållbara val som i slutändan gynnar vår gemensamma miljö. Marbodal värnar om att utveckla långsiktiga affärsrelationer som gynnar både miljön och företaget. Vårt mål är att år 2020 endast använda trä från hållbara källor så som trä från certifierat hållbara skogar och återvunnet trä.

  – Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet där varje steg i produktionen och installationen är lika viktiga att ha kontroll över. Genom att ställa hårda krav på träleverantörer kan vi bidra till förändring långt utanför vår egen verksamhet och driva utvecklingen framåt för hela branschen, säger Amanda Jackson Hållbarhetschef Nobia.

  Vår vision är att utrota skogsskövling, reducera växthusgaser och skydda biomångfalden. Detta gör vi genom att förespråka en hållbar produktionskedja, från start i skogsbruket till då våra kök installeras runt om i Sverige.

  Kategori: Hållbarhet och miljö

 • Arkitekt plus i grön kulör

  Marbodal har utökat sitt Svanenmärkta sortiment med laminatbänkskivor

  Köket är en plats i hemmet där en hållbar livsstil verkligen kan göra skillnad; både genom individens vardagliga klimatsmarta val men även med de material vi väljer till vårt kök. Som det första köksvarumärket i Sverige med Svanenmärkt sortiment har Marbodal nu fått tillskott med sina Svanenmärkta laminatskivor.

  Hållbarhet är en fortsatt viktig fråga och allt fler konsumenter vill göra klimatsmarta val – inte minst i köket. Marbodal strävar efter att ta sitt ansvar och att utöka sortimentet av Svanenmärkta produkter för att underlätta för konsumenter att göra miljövänliga val och leva i grönare kök. Marbodals laminatbänkskivor i tjocklek 30 mm med kantlist MF1 alternativt MF1 plus är nu Svanenmärkta vilket ger möjlighet till ett mer miljövänligt kök.

  - Ett kök som är inrett med Svanenmärkta produkter är inte bara ett omsorgsfullt val för miljön, det är också ett smart val då köket klarar hårda funktions- och kvalitetskrav, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Marbodals moderbolag Nobia.

  Svanenmärkning är en certifiering som är till hjälp för konsumenten att göra ett medvetet och bra val för miljön. Att uppfylla Svanens krav innefattar en hållbar livscykel; från framställning av produkten till hur den tas hand om när den ska bytas ut. Marbodals breda Svanenmärkta sortiment förenklar vid planering och beställning av ett klimatsmart kök.

  - Att leva i ett hållbart kök handlar om aktiva val i vardagen såsom källsortering och ett minskat matsvinn men det är även en fråga om materialval. Ett Svanenmärkt kök är en garanti på låg energi- och resursförbrukning vid tillverkningen men det ger dig även ett kök som klarat av hårda kvalitets- och funktionskrav. Svanenmärkningen av Marbodals laminatskivor kan ge dig en trygghet i att du får ett grönare kök men inte på bekostnad av kvalitén, säger Amanda Jackson om de Svanenmärkta laminatskivorna.

  Kategori: Hållbarhet och miljö

 • Marbodal färgburkar Jordnära

  Marbodals lösning för färgåtervinning sparar 300 liter färg per dag

  Vid kökstillverkning kan material och resurser som egentligen har potential att återanvändas gå till spillo. Kökstillverkaren Marbodal använder en metod för färgåtervinning där färg kan återanvändas på köksluckor istället för att bli avfall. Detta skapar en mer miljövänlig produktion där hela 300 liter färg per dag sparas vilket bidrar till grönare kök.

  Marbodal arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och vill underlätta för sina kunder att göra miljövänliga val. En produktion som är miljösmart kan verkligen göra skillnad för miljön och skapa grönare kök. Initiativet för färgåtervinning startade som ett projekt i december 2017 med inspiration från produktionsteknikern i ytbehandling Johannes Jansson. Projektets ambition var att ta fram förbättringar på maskinen som används vid ytbehandling för att möjliggöra att all färg skulle kunna återanvändas.

  Vid sprutmålning är det en stor mängd färg som inte hamnar på luckan och därmed orsakar spill. Resurser som egentligen haft potential att återanvändas har blivit avfall då det inte framtagits framgångsrika metoder för återvinning. Den återvunna spillfärgens egenskaper ändrades över tid med försämrat kvalitetsutfall och minskad tillgänglighet i maskinen.

  - Funktionen fanns förberedd i maskinen sedan tidigare men har historiskt inte fungerat bra. Vi vässade maskinens egen funktion genom att återställa maskinen till grundinställning och därifrån hitta förbättringar. Vi hittade egna lösningar och byggde om vissa delar, säger Johannes om hur lösningen togs fram.

  Marbodal är idag stolta över att ha tagit fram en framgångsrik metod för färgåtervinning. En metod som möjliggör att det idag återvinns cirka 300 liter färg per dag som är av samma kvalitet som ny färg. Färgåtervinningen är en klimatsmart lösning som kommer bidra till grönare kök. Hållbarhet är en viktig fråga för allt fler konsumenter, att erbjuda klimatsmarta val för köken är därför något som Marbodal värderar högt.

  - Vi är mycket nöjda över vår lösning för färgåtervinning och att vi nått våra mål. Genom den sänkta förbrukningen av färg och ett minskat avfall bidrar vi till en mer miljövänlig produktion. Samtidigt har vi bibehållit både kvalitet och tillgänglighet något som vi värderar högt. Färgåtervinningen bidrar till att vi nu kan erbjuda våra konsumenter grönare kök vid köp av våra köksluckor, tillägger Johannes.

  Kategori: Hållbarhet och miljö