Därför jobbar Marbodal med BIM

Nyheter

Man kan kort beskriva BIM som en digitaliserad brygga mellan design, bygg och drift. Är du partner eller leverantör till Marbodal finns det en rad goda anledningar till att lära sig mer om BIM och vart du kan vända dig om du har frågor till oss om BIM.

BIM banner

Att jobba genom BIM (Building Information Modeling, eller byggnadsinformationsmodellering) handlar helt enkelt om att samla all information om ett projekt på ett och samma ställe. Genom att ställa gemensamma krav i ett byggprojekt på modeller och ritningar skapas en samordningsmodell som sedan gör det möjligt för alla parter att granska projektet i en gemensam modell, som lever och uppdateras under byggnationens hela livscykel.

Mikael Sarvik jobbar som teknikinformatör på Marbodal och han trycker på vikten av att implementera och omfamna BIM i ännu flera led.

- Användandet av BIM har revolutionerat processerna i design- och byggprojekt i form av minskade kostnader, mindre fel, och smidigare processer då alla inblandade kan utgå från en och samma uppdaterade modell, i realtid.

Marbodal jobbar genom BIMobject och i IFC-format. Genom Marbodals BIM-katalog, som ständigt uppdateras med nya objekt, kan du som partner få snabb och detaljerad information om de objekt som innefattas i just ditt projekt.

- Många likställer BIM-objekt med 3D-modeller för 3D-visualisering. Men att arbeta med BIM har ännu fler dimensioner än så. BIM skapar en virtuell samordning av alla delar i byggprojektet, och resultatet är stora samordningsvinster före, under och efter genomförda projekt, för alla parter.

Marbodal får ofta frågor kring BIM, inte minst kring filformat, och här är en standardisering viktig.

- För oss är det viktigt med att standardiseringen tar vid ytterligare, och att vi lätt kan visa hur vi på Marbodal använder oss av BIM, för att göra det lättare för våra partners. Vi har valt att fokusera på IFC-formatet.

Har du som partner eller leverantör frågor till Marbodal när det kommer till BIM? Kontakta Mikael på mikael.sarvik@marbodal.com

Här finns Marbodals BIM-portal.

Mikael Sarvik
Mikael Sarvik, teknikinformatör Marbodal

"Användandet av BIM har revolutionerat processerna i design- och byggprojekt i form av minskade kostnader, mindre fel, och smidigare processer då alla inblandade kan utgå från en och samma uppdaterade modell, i realtid."