Marbodals skåplösningar är flexibla och  sparar tid för våra företagspartners

För dig som partner till Marbodal finns en rad bra saker att ta till sig när det kommer till våra skåp- och förvaringslösningar.

Marbodal Aspekt Frost

Färdigmonterade skåp - En viktig aspekt är att våra skåp, med väldigt få undantag, är färdigmonterade, oavsett om det gäller högskåp, väggskåp eller bänkskåp.

Många höjd- samt breddformat - När det kommer till att möta behov av olika takhöjd och bredder för skåp så erbjuder Marbodal de olika höjdformaten Kontinentalhöjd, Standardhöjd, samt Fullhöjd. Det finns även ett mindre utbud under formatet Låghöjd. Skåpen har bredd mellan 20 – 100 cm.

Reglarnas placering tillåter olika höjder - En annan viktig aspekt när det gäller Marbodals skåp är att reglarnas placering är gjord så att samma kortlingshöjd kan nyttjas, oavsett höjd på skåpen. Detta innebär två stora fördelar dig som är delaktig i en byggprocess. Dels så behövs inget tidigt beslut gällande höjd på skåpen, du kan ändra dig längs med vägen, och det innebär även att det är lättare och mer flexibelt i planeringen av större projekt med fler lägenheter, då man kan bygga med samma kortlingshöjd i samtliga utrymmen även om konsumenterna väljer olika höjd på skåpen i de olika lägenheterna.

”Våra skåplösningar är väl anpassade för att vinna tid i viktiga skeden i processen. Dels är de färdigmonterade, och reglarnas placering innebär också en mycket större flexibilitet och du kan lätt ändra dig vad gäller skåpshöjd under processens gång” säger Veronica Arnesson, kategoriansvarig för skåp på Marbodal.

Populärt med källsortering och smart förvaring

Utöver praktiska standarder som färdigmonterade skåp erbjuder Marbodal en rad olika typer förvaringslösningar som ökar i efterfrågan, till exempel städskåp med invändig låda där man kan placera större kärl för källsortering. Ett annat exempel på smart förvaring är det nya 20 cm breda väggskåpet som finns i tre höjder, och passar väl i planeringen av trånga utrymmen.