Marbodal har utökat sitt Svanenmärkta sortiment med laminatbänkskivor

Köket är en plats i hemmet där en hållbar livsstil verkligen kan göra skillnad; både genom individens vardagliga klimatsmarta val men även med de material vi väljer till vårt kök. Som det första köksvarumärket i Sverige med Svanenmärkt sortiment har Marbodal nu fått tillskott med sina Svanenmärkta laminatskivor.

Hållbarhet är en fortsatt viktig fråga och allt fler konsumenter vill göra klimatsmarta val – inte minst i köket. Marbodal strävar efter att ta sitt ansvar och att utöka sortimentet av Svanenmärkta produkter för att underlätta för konsumenter att göra miljövänliga val och leva i grönare kök. Marbodals laminatbänkskivor i tjocklek 30 mm med kantlist MF1 alternativt MF1 plus är nu Svanenmärkta vilket ger möjlighet till ett mer miljövänligt kök.

- Ett kök som är inrett med Svanenmärkta produkter är inte bara ett omsorgsfullt val för miljön, det är också ett smart val då köket klarar hårda funktions- och kvalitetskrav, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Marbodals moderbolag Nobia.

Svanenmärkning är en certifiering som är till hjälp för konsumenten att göra ett medvetet och bra val för miljön. Att uppfylla Svanens krav innefattar en hållbar livscykel; från framställning av produkten till hur den tas hand om när den ska bytas ut. Marbodals breda Svanenmärkta sortiment förenklar vid planering och beställning av ett klimatsmart kök.

- Att leva i ett hållbart kök handlar om aktiva val i vardagen såsom källsortering och ett minskat matsvinn men det är även en fråga om materialval. Ett Svanenmärkt kök är en garanti på låg energi- och resursförbrukning vid tillverkningen men det ger dig även ett kök som klarat av hårda kvalitets- och funktionskrav. Svanenmärkningen av Marbodals laminatskivor kan ge dig en trygghet i att du får ett grönare kök men inte på bekostnad av kvalitén, säger Amanda Jackson om de Svanenmärkta laminatskivorna.