Marbodal produktutvecklar för att minska risken för vattenskador

En vattenskada i hemmet kan bli en kostsam historia. Den kan också påverka miljön negativt på flera olika sätt. Marbodal jobbar därför för att hitta gemensamma lösningar med andra parter i branschen.

Att jobba förebyggande för att minska vattenskador i kök är viktigt både för att höja säkerheten och tryggheten i hemmet, men också för att ta hänsyn till miljön.

– Sanering, torkning och eventuell rivning av inredning kräver mycket energi, säger Veronica Arnesson, kategoriansvarig för skåp, vitvaror och inredning på Marbodals produktavdelning.

Om vattenskadan inte upptäcks i tid, tillkommer det ännu mer energi för att producera och transportera och montera nytt material.

Den fristående branschorganisationen Säker Vatten startade för drygt tre år sedan ett projekt tillsammans med TMF, bransch- och arbetsgivarorganisationen för träförädlande industri och möbelföretag i Sverige. Målet var att hitta lösningar genom att samla expertis, dela erfarenheter och utbyta input och på så vis jobba med att förebygga vattenskador. Marbodal är en av deltagarna – tillsammans med bland annat försäkringsbolag, rörmokare och stora byggföretag.

Förra året lanserade Marbodal ett diskbänkskåp som är designat för att eventuellt vattenläckage ska upptäckas så tidigt som möjligt. Inuti skåpet finns en indragen botten med urstansat plastinlägg för enkel rördragning och undertill finns ett uppsamlingstråg för läckande vatten. Skåpet är ett direkt resultat av samarbetet mellan de olika parterna som deltar i Säker Vatten och möter de krav som de olika deltagarna i projektet gemensamt har tagit fram.

– Vi har fått viktig input genom det här samarbetet, bland annat från rörmokare och försäkringsbolag som vi använt oss av när vi tagit fram diskbänkskåpet, förklarar Veronica Arnesson.

Vill du lära dig mer om hur ett vattenskadesäkert kök kan byggas? Läs mer här.

Veronica Arnesson, kategorinansvarig på Marbodal