Krav på hållbart tillverkat trä bidrar till förändring

Som en av Sveriges största köksleverantörer är det självklart för oss att ta stort ansvar för hur våra kök tillverkas. Våra produkter måste hålla allra högsta kvalitet, men minst lika viktigt är det att vi säkerhetställer en långsiktigt hållbar produktion med stor hänsyn till miljön.

Vår primära råvara är trä och träprodukter. Ett slitstarkt, förnybart och återvinningsbart material, under förutsättningen att det kommer från en hållbar källa. Därför ställer vi hårda krav på våra leverantörer. För att bli träleverantör till oss måste man skriva under en policy som vårt moderbolag Nobia tagit fram. Med signeringen antar sig leverantörerna att:

  • Följa aktuell lagstiftning gällande skogsbruk
  • Det går att härleda och dokumentera materialets härkomst och detaljer om källan
  • Inte använda olagligt nedskuret timmer
  • Inte använda trä från intakta naturskogar eller områden av stort naturvärde
  • Inte använda trämaterial från skyddade områden
  • Inte använda timmer från plantager i tropiska och subtropiska regioner
  • Endast använda FSC-certifierat (Forest Stewardship Council) trä

Tack vare vår omfattande policy kan vi vara med och leda utvecklingen mot det bättre och samtidigt uppmana våra leverantörer att göra hållbara val som i slutändan gynnar vår gemensamma miljö. Marbodal värnar om att utveckla långsiktiga affärsrelationer som gynnar både miljön och företaget. Vårt mål är att år 2020 endast använda trä från hållbara källor så som trä från certifierat hållbara skogar och återvunnet trä.

– Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet där varje steg i produktionen och installationen är lika viktiga att ha kontroll över. Genom att ställa hårda krav på träleverantörer kan vi bidra till förändring långt utanför vår egen verksamhet och driva utvecklingen framåt för hela branschen, säger Amanda Jackson Hållbarhetschef Nobia.

Vår vision är att utrota skogsskövling, reducera växthusgaser och skydda biomångfalden. Detta gör vi genom att förespråka en hållbar produktionskedja, från start i skogsbruket till då våra kök installeras runt om i Sverige.