Innovationsprojekt för framtidens material

För att värna om världens resurser krävs det att producenter tänker i nya banor om varifrån och hur de får fram sitt material. Vi på Marbodal är alltid på jakt efter innovativa och hållbara alternativ för att kunna erbjuda våra kunder några av de mest miljövänliga lösningarna inom köksbranschen.

Under 2017 startade Marbodals moderbolag Nobia och Swerea-IVF ett projekt kring hållbara material med syfte att driva innovation kring hur textil kan användas som framtida material för möbler och kök. Målet är att uttjänad textil ska kunna återanvändas som råvara för produktion av bland annat nya textilier, plast, komposit och ovävda material.

– Vi letar ständigt efter alternativa sätt att ta fram vårt råmaterial, vare sig det är ett helt nytt material eller ett effektivare och miljövänligare sätt att framställa det gamla. I det här projektet har vi utforskat möjligheten att ta fram helt nya typer av material tillsammans med andra branscher. Det är häftigt när den ena branschens avfall kan bli den andres råmaterial, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Nobia.

På Marbodal genomsyrar hållbarhet och innovation nästan allt vi gör. Köket är inte längre bara en plats för matlagning utan en stor del av varje människas liv. Med den förändrade synen på, och användningen av köket ställs det nya krav på funktionalitet och utveckling. Köket har blivit en stor del i våra kunders önskan att leva mer hållbart. Därför fokuserar vi och Nobia på att ta fram kökskoncept med fokus på cirkulära lösningar med material som återvinns och används på nytt för att möjliggöra en mer hållbar livsstil.