Hållbara affärer driver utveckling

Marbodal har lång erfarenhet av att producera Svanenmärkt köksinredning. Nu får hållbarhetsarbetet ännu mer fokus. Moderbolaget Nobias hållbarhetsstrategi handlar bland annat om att inspirera till ett mer socialt- och miljömässigt hållbart liv.

– Nobia är Europas ledande köksspecialist. Det är viktigt för oss att ta vårt ansvar. Vi vill vara med och bidra till en positiv utveckling genom vårt hållbarhetsarbete, säger Amanda Jackson, Nobias hållbarhetschef.

Nobia har antagit en ny hållbarhetsstrategi som kopplar samman den egna verksamheten med FN:s Globala Hållbarhetsmål, i syfte att driva och utveckla verksamheten i en riktning mot en mer hållbar framtid. För att kunna vara med och driva utvecklingen gick Nobia även med i FN:s globala nätverket Global Compact förra året. Nätverket är ett strategiskt initiativ för företag som har ett engagemang och en vilja att anpassa sin verksamhet och sina strategier till universella principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

– Samverkan och nytänkande är en viktig del i hållbarhetsarbetet. För att möta de globala utmaningar världen står inför krävs sektoröverskridande samverkan och en stor dos nytänkande. Kanske en branschs avfall kan bli morgondagens material för en annan? Jag tror det är så vi måste jobba inom hela näringslivet framöver, säger Amanda.

Amanda Jackson

Amanda Jackson

Amanda Jackson är hållbarhetschef på koncernen Nobia där Marbodal är ett av varumärkena. Hennes ansvarsområde är att bidra till en mer hållbar framtid och minimera inverkan på miljön som är ett stort fokusområde för Nobia.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete