Förnybar energi minskar klimatpåverkan

Klimatrapporten från IPCC (FNs klimatpanel) kan inte vara tydligare: det är hög tid att vi börjar agera för klimatets bästa. På Marbodal arbetar vi utifrån en gemensam hållbarhetsstrategi som gäller hela vår koncern (Nobia), med syfte att minska vår klimatpåverkan och våra utsläpp av växthusgaser.

Nobia har antagit en koncerngemensam hållbarhetsstrategi för att minska sin klimatpåverkan och utsläppen av växthusgaser. En del av strategin är att öka energieffektiviteten i produktion och att gå över till förnyelsebar elektricitet i alla produktionsanläggningar. Redan 2017 lyckades Nobia ställa om till att endast använda elektricitet från förnyelsebara källor i produktionen av köken, som ett resultat av det minskade koldioxidutsläppen per producerat köksskåp med 20 procent.

Ytterligare ett fokusområde är hållbara transporter. Genom att analysera och därefter optimera transporter, vare sig det gäller råmaterial till fabrik eller färdig produkt till konsumenten, vill Nobia effektivisera och minska sina koldioxidutsläpp. Nobias vision är att främja en värdekedja med låga koldioxidutsläpp.

Vi eftersträvar att vår produktion ska vara så energieffektiv som möjligt. Vi fokuserar på att tillverka våra kök i gemensamma arbetsprocesser i Tidaholm och med rätt verktyg vilket möjliggör för oss att minska produktionstiden och påverkan på klimatet. Vi jobbar aktivt med produktutveckling när det kommer till hållbar montering av våra produkter, med syfte att minska energiförbrukningen och materialpåverkan.

– Som en av de ledande köksaktörerna är det självklart att vi vill minska vår klimatpåverkan och hjälpa våra kunder att leva mer hållbart i sina kök. Vår omställning till att endast använda energi från förnyelsebara källor är ett stort steg på vägen - vi jobbar ständigt med att hitta fler sätt att minska våra utsläpp, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Nobia.