Marbodals Svanenmärkta kökssortiment bidrar till en mer hållbar vardag

Ett modernt kök ska vara en plats där det är enkelt att leva mer hållbart. Marbodals Svanenmärkta kökssortiment erbjuder både trygghet och smarta lösningar.

Intresset för Svanenmärkt köksinredning växer, främst från projektkunder men även från slutkonsumenterna, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Marbodals moderbolag Nobia.

Svanen tar hänsyn till miljöaspekter som till exempel klimatpåverkan, kemikalier, biologisk mångfald, utsläpp till luft, vatten och mark samt avfallshantering. En annan fördel med Svanenmärkta produkter är att de uppfyller höga krav på kvalitet, funktion, energi och resursanvändning.

– Som kund kan man känna sig trygg när man väljer inredning från Marbodals Svanenmärkta köksortiment. Den har gått igenom olika tester och uppfyller krav på både miljö och kvalitet, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Marbodals moderbolag Nobia.

Men Svanenmärkt köksinredning borgar inte bara för trygghet och kvalitet, i Marbodals fall ingår även smarta lösningar som gör det enklare att leva hållbart i vardagen – exempelvis för källsortering och matsvinn.

– Miljöhänsyn är med från ax till limpa, förklarar Amanda Jackson.

Att leva mer hållbart ska vara både enkelt och lustfyllt. En liten köksträdgård, där det går att odla egna örter, är ett exempel på hur det går att inspirera till ett mer hållbart och roligt liv i köket.

Amanda Jackson

Amanda Jackson

Amanda Jackson är hållbarhetschef på koncernen Nobia där Marbodal är ett av varumärkena. Hennes ansvarsområde är att bidra till en mer hållbar framtid och minimera inverkan på miljön som är ett stort fokusområde för Nobia.

 Marbodals hållbarhetsarbete

Marbodals sätt att arbeta med hållbarhet/miljö innefattar allt från hur vi utformar, utvecklar och tillverkar produkter till hur vi bedömer risker och möjligheter samt engagerar leverantörer och andra intressenter. Vi vill bidra till en hållbar framtid genom att hjälpa våra kunder att leva ett mer hållbart liv i köket.

Mer om hållbarhet:

Träffa Amanda Jackson, Hållbarhetschef på Nobia

4 tips på hur du kan leva mer hållbart i ditt kök

Säkert vatten