Marbodals hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete är mycket viktigt för oss på Marbodal. Genom vårt arbete vill vi bidra till en mer hållbar framtid för människor och miljö, både vad gäller designen men även materialval, tillverkningsmetoder och transporter. Svanenmärkta produkter är inte bara ett omsorgsfullt val för miljön. Det är också ett smart val då köket klarar hårda funktions- och kvalitetskrav.

Vårt hållbarhetsarbete och fokus

Genom vårt arbete med hållbarhet vill vi bidra till en hållbar framtid genom att hjälpa våra kunder att leva ett mer hållbart liv i köket. Dessutom vill vi minimera eventuella negativa effekter från våra produkter och processer på människor och på den här planeten. Vårt sätt att arbeta med hållbarhet/miljö innefattar allt från hur vi utformar, utvecklar och tillverkar produkter till hur vi bedömer risker och möjligheter samt engagerar leverantörer och andra intressenter. Vår ambition är att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete både för våra produkter och vår verksamhet.

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor identifieras med hjälp av den dialog som förs med våra intressenter. Dessa fokusområden sätter prioriteringarna för vårt arbete framöver:

Hållbara materialval - Material från källor med begränsad påverkan på människa och miljö.

Produktansvar - Produktsäkerhet och produktutveckling som beaktar människa och miljö samt transparent produktspecifikation.

Ansvarsfulla inköp - Urval, uppföljning och granskning av leverantörer med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik som grund.

Arbetsvillkor, hälsa och säkerhet - Säkra arbetsplatser med rättvisa villkor där respekt för mänskliga rättigheter, individen och mångfald främjas.

Minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning - Minskad klimatpåverkan i livscykeln, effektiv resursanvändning, återvinning och avfallshantering.

Affärsetik och anti-korruption - Arbetssätt och förhållningssätt för att säkra lagefterlevnad, främja transparens och säkerställa god affärsetik i värdekedjan.

Läs mer om vårt hållbarhetsansvar eller Nobias hållbarhetsarbete

 

Marbodal bad Dyning havstema
Arkitekt plus vit05

Vårt Svanenmärkta sortiment

Ett kök som är inrett med Svanenmärkta produkter är inte bara ett omsorgsfullt val för miljön. Det är också ett smart val då köket klarar hårda funktions- och kvalitetskrav. Våra stommar, flertalet luckor och tillbehör samt alla våra laminatbänkskivor i tjocklek 30 mm med kantlist MF1 alternativt MF1 plus ingår i vårt Svanensortiment.

Svanenmärkt

Leva hållbart

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom hela livscykeln. Vår målsättning är att bidra och underlätta för våra konsumenter att leva ett mer hållbart liv i sina kök. Tillverkningen av våra kök sker på Marbodal i Tidaholm med målsättningen att leva upp till våra kunders höga krav på kvalitet, smarta lösningar och en tilltalande design. Då tillverkningen av våra kök, badrum och garderober sker på samma ställe innebär det att du kan få både kök och badrum levererat vid samma tillfälle. Se några exempel på energi- och klimatsmarta produkter i vårt sortiment.