Marbodals Hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete är mycket viktigt för oss på Marbodal. Genom vårt arbete vill vi bidra till en mer hållbar framtid för människor och miljö, både vad gäller designen men även materialval, tillverkningsmetoder och transporter. Svanenmärkta produkter är inte bara ett omsorgsfullt val för miljön. Det är också ett smart val då köket klarar hårda funktions- och kvalitetskrav.

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt sätt att arbeta med hållbarhet/miljö innefattar allt från hur vi utformar, utvecklar och tillverkar produkter till hur vi bedömer risker och möjligheter samt engagerar leverantörer och andra intressenter. Vi vill bidra till en hållbar framtid genom att hjälpa våra kunder att leva ett mer hållbart liv i köket. Vår ambition är att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete både för våra produkter och vår verksamhet.

Här kan du läsa mer om vår Hållbarhets- och Kvalitetspolicy och våra samarbetspartners i hållbarhetsarbetet

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

Marbodal bad Dyning havstema
Marbodal Lindö lingrön

EKO-prestanda

Här får du en översikt över våra produkter som uppfyller Marbodals klassificeringssystem EKO-prestanda. Se Marbodals EKO-prestanda

• Svanenmärkta produkter (Licensnummer 331007)
• Byggvarudeklaration (eBVD)
• Bedömd i Sundahus
• Bedömd i Byggvarubedömningen
• Godkänd vid Svanen märkning av småhus (Nordic Ecolabelling Portal)
• Godkänd för Miljöbyggnad och BREEAM SE
• Emissionsrapport (RISE/SP)
• BASTA registrerad

Arkitekt plus vit

Vårt Svanenmärkta sortiment

Ett kök som är inrett med Svanenmärkta produkter är inte bara ett omsorgsfullt val för miljön. Det är också ett smart val då köket klarar hårda funktions- och kvalitetskrav. Våra stommar och flertalet luckor/tillbehör ingår i vårt Svanensortiment.

Svanenmärkt