EKO-prestanda


Marbodal har som policy att ”göra rätt från början” och fortlöpande arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle och minimera miljöpåverkan. Vi strävar efter att alla medarbetare ska jobba proaktivt och ta ansvar för att lämna tydliga och kompletta underlag vidare till nästa led.

EKO-prestanda är levande då vi strävar mot att flytta produkter till en högre prestanda och komplettera vid lansering av nya produkter.

Hållbarhet är ett mycket viktigt område för Marbodal och för koncernen Nobia. På Nobias hemsida www.nobia.com/sustainability kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete och ladda ner hållbarhetsrapporter och relaterade nyckeltal.

Kök som är inredda med Svanenmärkta produkter

Vi ska:

  • - bedriva kvalitets-, hållbarhets-, och arbetsmiljö arbetet som en integrerad del i företagets strategi
  • - genom förebyggande och ständiga förbättringar driva mot ett hållbart samhälle, förbättra kvalitén och öka kundnöjdheten
  • - göra det enkelt att vara samarbetspartner såväl intern som extern genom vårt sätt att kommunicera inom alla områden
  • - utbilda, informera och engagera samarbetspartners såväl interna som externa i syfte att utvecklas, förstå och trygga framtiden
  • - efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal, anvisningar, regler och andra bindande krav

 

EKO-prestanda

Svanen märkta produkter (Licensnr 331007)
Byggvarudeklaration (eBVD)
Bedömd i SundaHus
Bedömd i Byggvarubedömningen
Godkänd vid Svanen märkning av småhus (Nordic Ecolabelling Portal)
Godkänd för Miljöbyggnad och BREEAM SE
Emissionsrapport (RISE/SP)
BASTA registrerad

Marbodal Lindö lingrön vit