Byggvarudeklarationer

Vi har med gemensamma insatser inom Nobia uppdaterat och tillsett att de Byggvarudeklarationer vi har att erbjuda våra kunder och andra intressenter finns att tillgå, enligt den nya utgåvan av Byggvarudeklarationer eBVD 1.0, i Byggmaterialindustriernas databas på nätet.

Marbodal Form Hav - kökslucka i blå kulör

BVD är ett branschgemensamt format för hur information om byggvarors miljöpåverkan ska kommuniceras. BVD-föreningen har tagit fram en uppdaterad Byggvarudeklaration samt tillhörande anvisningar.

Den nya Byggvarudeklarationen, eBVD 1.0, är helt digital vilket innebär att informationen fylls i digitalt i en inmatningsmodul/databas på nätet som vi har anslutit oss till.
De nya eBVDerna är samlade och sökbara som pdfer i Byggmaterialindustrierna databas 

Länk till Byggvarudeklarationer eBVD