Historia - Marbodal 95 år

2019 fyllde Marbodal 95 år. Det lilla snickeriet i Fröjereds socken har med åren utvecklats till en självklarhet på den Svenska köksmarknaden. Från småskalig design och personliga lösningar till ett modert och innovativt företag som finns över hela landet. På Marbodal hittar du ett stort utbud av kök i olika former, färger och med smarta detaljer som gör varje hem unikt och personligt. Idag, 95 år senare, är det fortfarande snickeriglädje och design som är i fokus, där nya moderna innovationer gör ett Marbodalkök till en naturlig plats för livet.

Marbodals grundare Carl Andersson

1924

1924 grundas Marbodal Snickerifabrik av Carl Andersson. En man med stora ambitioner från Persbo gård i Fröjereds socken. Som byggmästare hade Andersson skaffat sig gedigna yrkeskunskaper och såg tidigt möjligheterna att driva egen snickeriverksamhet. 1933 tog Anderssons sex söner över företaget. Deras olika personligheter kompletterade varandra väl. Därför kunde generationsskiftet genomföras smidigt och företaget kunde fortsätta växa där nya fabrikslokaler, magasin och kontor byggdes.

 

Closeup vitrinskåp hantverk2

1965

Efter andra världskrigets slut tog bostadsbyggandet fart över hela landet och efterfrågan på köksinredningar ökade snabbt. Således beslöt familjen Andersson att fokusera på
tillverkandet av olika köksskåp samt färdigtillverkade köksinredningar. Efter ett riksdagsbeslut 1965 initierades “Miljonprogrammet” där målsättningen var att en miljon
bostäder skulle byggas i Sverige. Då konsumenter nu kunde påverka sin boendemiljö förstod man på Marbodal att produkterna behövde anpassas efter den nya marknaden
med krav på modernare skåp och luckor tillgängliga i olika utföranden.

Marbodal kök från förr

1975

Efter den kraftiga expansionen på 1970-talet följde några årtionden med en vikande marknadsutveckling. På Marbodal gjorde man därför en medveten satsning och företaget gick från att ha varit produktionsorienterat till att bli mer marknadsorienterat.
Med andra ord började Marbodal leverera konsumentspecifika kök istället för att producera likartade kök.

Matches sv/v

1987

1987 invigdes Marbodal Center, Sveriges största utställning av Marbodalkök i fantastiska gamla magasinlokaler mitt i Tidaholm. 1988 fick Marbodal nya ägare då Stora Byggprodukter köper upp företaget från Swedish Match. Under mitten av 90-talet får Marbodal återigen nya ägare, då Industrikapital köper upp Stora Byggprodukter. Samtidigt sker ett namnbyte hos ägaren och för första gången introduceras namnet Nobia. Det nya namnet blir Nobia Nordisk Bygginteriör AB.

Marbodal Gallery

2007

2000-talet kännetecknas av intensiv utveckling och flera framgångsrika lanseringar. Torö-luckan i samarbete med formgivaren Gunilla Allard erbjuder hållbara materialval och blir både långlivad och högt efterfrågad. Luckan Gallery utses till ”Årets kök 2007” av svenska Elle Interiör. Den unika luckan framtagen av formgivaren Anna Irinarchos, har grepplösa luckor som fungerar som handtag samtidigt som de framhäver föremålen i skåpen.

Marbodal Lindö ljusgrå Plus sv/v

2014

Marbodal 90 år blickar framåt. Under 2013 lanserades PLUS-serien, en serie kök inspirerade av varumärkets historia. PLUS är en exklusiv serie med platsbyggd känsla. Det integrerade ljudsystemet SoundUnit är ett annat exempel på en innovation som förstärker tron på att köket är en plats för livet, inte bara matlagning. Detta är också årtioendet då Myresjökök införlivas under varumärket Marbodal – och gör erbjudandet till dig som kund ännu starkare.