Hållbarhet i varje led

Marbodal-Fagero-tall-gron-livet-i-koket

1. Produkt

Vår målsättning är att bidra och underlätta för våra konsumenter att leva ett mer hållbart liv i sina kök. Detta tänker vi på redan i designfasen av våra produkter samt vid utvecklingen av vårt sortiment.

2. Inköp

Vi utvärderar noga våra underleverantörer kring sociala-, miljö- och etiska aspekter. Trä är vår huvudråvara och det är av största vikt att våra leverantörer följer våra policys kring hållbar skog. Vi arbetar mot målet med att uppnå 100% trä från hållbar källa till 2020.

Skog
Marbodal källsortering Legrabox

3. Kunskap

Vi har snart hundraårig erfarenhet av att designa kök och att hjälpa våra kunder från inspiration till installation. Vår grundmålsättning är att erbjuda hållbara kök i allt från design till smarta lösningar som underlättar en hållbar livsstil och med ett sortiment som till majoritet har kvalitetsstämpeln Svanen.

4. Hälsa och säkerhet

Vi arbetar systematiskt med hälsa, säkerhet och att minska vårt avtryck gällande utsläpp, materialförbrukning samt utsläpp från vår produktion.

Hav
Transport

5. Transport

Vi tar ansvar för distributionen av våra produkter hela vägen från våra underleverantörer, till produktionen i fabrik och slutligen till dig som slutkonsument. Att minimera miljöeffekten från våra transporter är en självklarhet och vi arbetar löpande på att minska vårt avtryck på vår planet.