Marbodal Strimma ek hörn med öppna hyllor

En kombination av väggskåpet Aventos, vars luckor öppnas uppåt, samt ett luftigt hörn med öppna hyllor.