Marbodal Ekerö vit05 closeup

Med placering av hällen i ett snedställt hörn utnyttjar du utrymmet maximalt. Häll från Siemens och fläkt från Thermex.