Marbodal Arkitekt plus ek svartbets

Låga högskåp med luckan Arkitekt plus ek svartbets. Bakom den högra luckan döljer sig en kyl.