En rymlig loftvåning inrett med köket Arkitekt plus lingrön.