Marbodal lådinredning i trä

Redskapsinsats i trä.