Marbodal Arkitekt plus Bark - köksö

Köksö med induktionshäll med fläkt