Marbodal Arkitekt plus Bark - lådbelysning till övre låda

Lådbelysning för den översta lådan. Placeras i ovankant.