Ramhylla med behållare för kryddgrönt. skapar möjlighet att skörda och leva ett mer hållbart liv i köket. Ramhyllorna finns avsedda för bordsplacering, vägg eller bänk.