Marbodal Arkitekt plus vit05 - Sittbänk med sockellådor

Skön sittbänk med sockellåda för extra utrymme för förvaring.