Arkitekt plus lingrön - lådsystem med lådinredning som bestick -/redskapsinsats och knivblock i ask.