EKO-prestanda


Marbodal har som policy att ”göra rätt från början” och fortlöpande arbeta för att minimera miljöpåverkan.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska jobba proaktivt och ta ansvar för att lämna tydliga och kompletta underlag vidare till nästa led.
Här får du en översikt över våra produkter som uppfyller Marbodals klassificeringssystem, EKO-prestanda 1, 2 och 3 där 1 är den bästa klassificeringen.

Hållbarhet är ett mycket viktigt område för Marbodal och för koncernen Nobia. På Nobias hemsida www.nobia.com/sustainability kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete och ladda ner hållbarhetsrapporter och relaterade nyckeltal.

Kvinna med blommor

Vi ska:

- bedriva kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljö arbetet som en integrerad del i företagets strategi
- genom förebyggande och ständiga förbättringar minimera negativ miljöpåverkan, öka kvalitén och kundnöjdheten
- göra det enkelt att vara samarbetspartner såväl intern som extern genom vårt sätt att kommunicera inom alla områden
- utbilda, informera och engagera samarbetspartners såväl interna som externa i syfte att utvecklas, förstå och trygga framtiden.
- efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal, anvisningar och regler

 

Skogscertifiering
I och med att många av Marbodals produkter är Svanenmärkta ställer vi krav på våra underleverantörer att de ska vara skogscertifierade (t ex FSC och PEFC) eftersom detta måste uppfyllas enligt Svanens kriterier. Marbodal som varumärke är inte certifierat eftersom vi inte själva tillverkar råvarumaterialet. Detta betyder att vi då inte heller uppfyller LEED-kravet på certifiering av material.

EKO-prestanda 1

Uppfyller följande:

 • Byggvarudeklaration (eBVD)
 • Bedömd enligt BASTA eller Byggvarubedömning/Sundahus
 • Svanenmärkta produkter (Licensnummer 331007)
 • Svanen småhus
 • ISO 14001 (Licensnummer 5592M)
 • BREEAM SE - 3 poäng varav:
 •  Byggvarudeklaration (1p)
 •  Emissionsdeklaration (1p)
 •  BASTA/Sundahus/Byggvarubedömningen (1p)
 • Emissionsrapport (ID till labbrapporten)

EKO-prestanda 2

Uppfyller följande:

 • Byggvarudeklaration (eBVD)
 • Svanenmärkta produkter (Licensnummer 331007)
 • Svanen småhus
 • ISO 14001 (Licensnummer 5592M)
 • BREEAM SE - mellan 1 - 3 poäng varav:
 •  Byggvarudeklaration (1p)
 •  BASTA/Sundahus/Byggvarubedömningen (1p)
 • Emissionsrapport (ID till labbrapporten)

EKO-prestanda 3

Uppfyller minst en av följande:

 • Byggvarudeklaration (eBVD)
 • Svanen småhus
 • ISO 14001 (Licensnummer 5592M)
 • BREEAM SE - 1 poäng varav:
 •  Byggvarudeklaration (1p)